PDA

View Full Version : Phim Hoạt Hình Công Giáo 1. Tập 5: Cuộc Đời Ông Abraham
 2. Tập 3. Sự Tích Ông No-e
 3. Tập 4: Tháp Chọc Trời Ba - Ben
 4. Tập 6: Sự Tích Hai Thành SôĐôMa và GôMôRa
 5. Tập 7: Sự tích ÍtMaEn
 6. Tập 8: Sứ Mệnh Ong I-Sa-Ac
 7. Tập 9: Các Anh Bán Em (sự tích ông Giuse)
 8. Tập 10: Vinh Quang Ông Giuse
 9. Tập 11: Ông Môse và người Ai Cập
 10. Tập 12: Lửa Cháy Trong Sa mạc
 11. Tập 13: Ông Mose và Pharaô
 12. Tập 14: Cuộc Xuất Hành
 13. Tập 15: Lề Luật Khắc Trên Đá
 14. Tập 16: Con Bê Bằng Vàng
 15. Tập 17: Đất Hứa
 16. Tập 18: Thành Giêricô
 17. Tập 19: Một Vị Vua Cho Ítraen
 18. Tập 20: Vua Saun Bại Trận
 19. Sự Tích Ông Già Noel
 20. Truyền Tin Cho Đức Maria
 21. Một Vị Vua Đã Sinh Ra
 22. Tập 21: Dòng Dõi Vua Đavit.
 23. Tập 22. Triều Đại Vua Salômon
 24. Tập 3: Hêrôđê và Các Nhà Đạo Sĩ
 25. Tập 23: Hoàng Hậu Ette (Cựu Ước)
 26. Tập 4: Trẻ Giêsu Trong Đền Thờ
 27. Tập 24: Cuộc Lưu Đày Của Ítraen
 28. Tập 25. Các ngôn sứ trong sa mạc
 29. Tập 5 (Tân Ước) : Chúa Giêsu chịu phép rữa
 30. Tập 6(Tân Ước): Cám Dỗ Trong Sa Mạc
 31. Tập 7(Tân Ước): Thánh Gioan Tẩy Giả
 32. Tập 8(Tân ước) : Tiệc cưới Cana
 33. Tập 9: Người Đàn Bà Bên Bờ Giếng
 34. Tập 10(Tân ước) : Bài Giảng Trên Núi
 35. Tập 11(Tân Ước): Đứa Con Hoang Đàng
 36. Tập 12(Tân Ước): Vị Mục Tử Nhân Lành
 37. Phim Hoạt Hình Tập 12(Tân Ước): Chúa Giêsu gọi các tông đồ
 38. Phim Hoạt Hình Công Giáo
 39. Tập 25: Tiên Tri Đanien
 40. Tập 26: Thành Gierusalem
 41. Tập 28: Vì Sao Lạ Xuất Hiện
 42. (Tân ước) Tập 14: Những Phép Lạ Của Chúa Giêsu
 43. (Tân Ước) Tập 15: Ông Gia-kêu
 44. (Tân Ước) Tập 16: Chúa Giêsu Hóa Bánh Ra Nhiều
 45. (Tân Ước) Tập 17: Vị Tôn Sư Vĩ Đại
 46. (Tân Ước) Tập 18: Bữa Tiệc Ly
 47. (Tân Ước) Tập 19: Chúa Giêsu Cầu Nguyện
 48. (Tân Ước) Tập 20: Phiên Tòa Xử Chúa
 49. (Tân Ước) Tập 21: Chúa Giêsu Chết Trên Thánh Giá
 50. (Tân Ước) Tập 22: Chúa Giêsu Sống Lại
 51. (Tân Ước) Tập 23: Chúa Giêsu Lên Trời
 52. (Tân Ước) Tập 24: Sách Công Vụ Tông Đồ
 53. Câu truyện Chúa Jesus giáng sinh
 54. Ba Vua Đi Tìm Hài Nhi Giêsu
 55. He Is Risen (2009)-Ngài Đã Sống Lại (Sub Việt)
 56. The Prince of Egypt(1998)-Môi-se Hoàng Tử Ai Cập[MF]
 57. Beginners Bible - Creation(Kinh thánh Cho Người Mới Bắt Đầu-Sự Tạo Dựng)[MF](Sub Việt
 58. BB-Good Samaritian(KTCNMBĐ-Người Samari Tốt Lành)[MF]Sub Việt
 59. TânƯớc:The Greatest is the Least(Người Vĩ Đại nhất là người Bé Mọn nhất)[MF]Sub Việt
 60. Beginner's Bible: David & Goliath(1998)[MF] Sub Việt
 61. B.B:Jonah and the Whale(KTCNMBĐ-Tiên tri Giô-na và Cá voi)[MF]Sub Việt
 62. B.B Prodigal Son (KTCNMBĐ-Đứa Con Hoang Đàng) Sub Việt [MF]