PDA

View Full Version : Hát Lễ Chúa Nhật Cùng Ca Đoàn Dầu Tiếng 1. Ca đoàn Dầu Tiếng - Bài hát Lễ Ngày Chúa Nhật
 2. Lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ (20/11/2011)
 3. Tập Hát : Lễ Chúa nhật I Mùa Vọng (27/11/2011)
 4. Tập Hát : Lễ Chúa nhật II Mùa Vọng (4/12/2011)
 5. Tập Hát : Lễ Chúa Nhật III Mùa Vọng (11/12/2011)
 6. Tập Hát : Lễ Chúa nhật IV Mùa Vọng (18/11/2011)
 7. Tập Hát : Lễ Đêm Giáng Sinh (24/12/2011)
 8. Tập Hát : Lễ Rạng Đông (25/12/2011)
 9. Tập Hát : Lễ Ban Ngày (25/12/2011)
 10. Tập Hát : Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa (1/1/2012)
 11. Tập Hát : Lễ Chúa Nhật II B (15/1/2012)
 12. Tập Hát : Lễ Chúa Nhật III B (22/1/2012)
 13. Tập Hát : Lễ Mồng 1 Tết (23/1/2012)
 14. Tập Hát : Lễ Mồng 2 Tết (24/1/2012)
 15. Tập Hát : Lễ Chúa Nhật V B (5/2/2012)
 16. Tập Hát : Lễ Chúa Nhật VI B (12/2/2012)
 17. Lễ Chúa Nhật VII B (19/2/2012)
 18. Tập Hát : Lễ Tro (22/2/2012)
 19. Tập Hát : Lễ Chúa Nhật I Mùa Chay B (26/2/2012)
 20. Tập Hát : Lễ Chúa Nhật II Mùa Chay B (4/3/2012)
 21. Tập Hát : Lễ Chúa Nhật III Mùa Chay B (11/3/2012)
 22. Lễ Chúa Nhật IV Mùa Chay B (18/3/2012)
 23. Lễ Chúa Nhật V Mùa Chay B (25/3/2012)
 24. Tập Hát : Lễ Lá (1/4/2012)
 25. Tập Hát : Lễ Chúa Nhật IV Phục Sinh B (29/4/2012)
 26. Tập Hát : Lễ Thánh Giuse Thợ (1/5/2012)
 27. Tập Hát : Lễ Chúa Nhật V Phục Sinh B (6/5/2012)
 28. Tập Hát : Lễ Chúa Nhật VI Phục Sinh B (13/5/2012)
 29. Tập Hát : Lễ Chúa Lên Trời B (20/5/2012)
 30. Tập Hát : Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống B (27/5/2012)
 31. Tập Hát : Lễ Chúa Ba Ngôi B (03/06/2012)
 32. Tập Hát : Lễ Chúa Mình Thánh Chúa B (10/06/2012)
 33. Tập Hát : Lễ Thánh Tâm B (15/06/2012)
 34. Lễ Chúa nhật XI Thường Niên B (17/06/2012)
 35. Tập Hát : Lễ Thánh Gioan Tiền Hô B (24/06/2012)
 36. các ACE cho bài hát
 37. Tập Hát : Lễ Chúa nhật XIII Thường Niên B (01/07/2012)
 38. Tập Hát : Lễ Chúa nhật XIV Thường Niên B (08/07/2012)
 39. Tập Hát : Lễ Chúa nhật XV Thường Niên B (15/07/2012)
 40. Tập Hát : Lễ Chúa nhật XVI Thường Niên B (22/07/2012)
 41. Tập Hát : Lễ Chúa nhật XVII Thường Niên B (29/07/2012)
 42. Tập Hát : Lễ Chúa nhật XVIII Thường Niên B (05/08/2012)
 43. Tập Hát : Lễ Chúa nhật XIX Thường Niên B (12/08/2012)
 44. Tập Hát : Lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời 15/08/2012
 45. Tập Hát : Lễ Chúa nhật XX Thường Niên B (19/08/2012)
 46. Tập Hát : Lễ Chúa nhật XXI Thường Niên B (26/08/2012)
 47. Về Bài hát hàng tuần
 48. Tập Hát : Lễ Chúa nhật XXIII Thường Niên B (09/09/2012)
 49. Tập Hát : Lễ Chúa nhật XXIV Thường Niên B (16/09/2012)
 50. Lễ Chúa nhật XXV Thường Niên B (23/09/2012)
 51. Tập Hát : Lễ Chúa nhật XXVI Thường Niên B (30/09/2012)
 52. Tập Hát : Lễ Chúa nhật 27 Thường Niên B : Kính trọng thể Đức Mẹ Mân Côi 07/10/2012
 53. Tập Hát : Lễ Chúa nhật XXVIII Thường Niên B (14/10/2012)
 54. Tập Hát : Lễ Khánh nhật truyền giáo (21/10/2012)
 55. Tập Hát : Lễ Chúa nhật XXX Thường Niên B (28/10/2012)
 56. Tập hát : Lễ Các Thánh Nam Nữ (01/11/2012)
 57. Tập Hát : Lễ Các Đẳng Linh Hồn (02/11/2012)
 58. Lễ Chúa nhật XXXIThường Niên B (04/11/2012)
 59. Tập Hát : Lễ Chúa nhật 32 Thường niên B_11/11/2012
 60. Tập Hát : Chúa nhật XXXIII Thường Niên B Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (18/11/2012)
 61. Chúa nhật XXXIV Thường Niên B Lễ Chúa Kitô Vua vũ trụ (25/11/2012)
 62. Tập Hát : Lễ Chúa nhật I Vọng C (02/12/2012)
 63. Tập Hát : Lễ Chúa nhật II Vọng C (09/12/2012)
 64. Tập Hát : Lễ Chúa nhật III Vọng C (16/12/2012)
 65. Tập Hát : Lễ Chúa nhật IV Vọng C (23/12/2012)
 66. Tập Hát :Lễ Đêm Giáng Sinh (24/12/2012)
 67. Tập Hát : Lễ Rạng đông (25/12/2012)
 68. Tập Hát : Lễ Ban Ngày (25/12/2012)
 69. Tập Hát : Lễ Thánh Gia (30/12/2012)
 70. Tập Hát : Lễ Hiển Linh (06/1/2013)
 71. Tập Hát : Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa (13/01/2013)
 72. Tập Hát : Lễ Chúa Nhật 2 Thường Niên C (20/01/2013)
 73. Tập Hát : Lễ Chúa Nhật 3 Thường niên C (27/01/2013)
 74. Tập Hát : Lễ Chúa Nhật 4 Thường Niên C (03/02/2013)
 75. Tập Hát : Lễ Chúa Nhật 5 Thường Niên C (10/02/2013)
 76. Tập Hát : Lễ Giao thừa (09/02/2013)
 77. Tập Hát : Lễ Mồng Một tết (10/02/2013)
 78. Tập Hát : Lễ Mồng Hai tết (11/02/2013)
 79. Tập Hát : Lễ Mồng Ba tết (12/02/2013)
 80. Tập Hát : Thứ tư lễ Tro 13/02/2013
 81. Tập Hát : Lễ Chúa Nhật 1 Chay C (17/02/2013)
 82. Tập Hát : Lễ Chúa Nhật 1 Chay C (17/02/2013)
 83. Tập Hát : Lễ Chúa Nhật 2 Chay C (24/02/2013)
 84. Tập Hát : Lễ Chúa Nhật 3 Chay C (03/03/2013)
 85. Tập Hát : Lễ Chúa Nhật 4 Chay C (10/03/2013)
 86. Tập Hát : Lễ Chúa Nhật 5 Chay C (17/03/2013)
 87. Tập Hát : Chúa Nhật Lễ Lá C (24/03/2013)
 88. Tập Hát : Thứ 5 Tuần Thánh (28/03/2013)
 89. Tập Hát : Thứ Sáu Tuần Thánh (29/03/2013)
 90. Tập Hát : Thứ bảy Vọng Phục Sinh (30/03/2013)
 91. Tập Hát : Chúa Nhật Phục Sinh (31/03/2013)
 92. Tập Hát : Lễ Chúa Nhật 2 Phục Sinh C (07/04/2013)
 93. Tập Hát : Chúa nhật 3 Phục Sinh C 14/04/2013
 94. Tập Hát : Lễ Chúa Nhật 4 Phục Sinh C (21/04/2013)
 95. Tập Hát : Lễ Chúa Nhật 5 Phục Sinh C (28/04/2013)
 96. Tập Hát : Lễ Chúa Nhật 6 Phục Sinh C (05/05/2013)
 97. Tập Hát : Lễ Chúa Nhật 7 Phục Sinh C Chúa Lên Trời (12/05/2013)
 98. Tập Hát : Lễ Thánh Giuse Thợ (01/05/2013)
 99. Tập Hát : Lễ ChúaThánh Thần Hiện Xuống C (19/05/2013)
 100. Tập Hát : Lễ Chúa Ba Ngôi C (26/05/2013)
 101. Tập Hát : Lễ Mình Thánh Chúa C (02/06/2013)
 102. Tập Hát : Lễ Thánh Tâm C (09/06/2013)
 103. Tập Hát : Lễ Chúa nhật 11 Thường Niên C (16/06/2013)
 104. Tập Hát : Lễ Thánh Gioan Tẩy Giả (24/06/2013)
 105. Tập Hát : Lễ Chúa nhật 12 Thường Niên C (23/06/2013)
 106. Tập Hát : Lễ Chúa nhật 13 Thường Niên C (30/06/2013)
 107. Tập Hát : Lễ Chúa nhật 14 Thường Niên C (07/07/2013)
 108. Tập Hát : Lễ Chúa nhật 15 Thường Niên C (14/07/2013)
 109. Tập Hát : Lễ Chúa nhật 16 Thường Niên C (21/07/2013)
 110. Tập Hát : Lễ Chúa nhật 17 Thường Niên C (28/07/2013)
 111. Tập Hát : Lễ Chúa nhật 18 Thường Niên C (04/08/2013)
 112. Tập Hát : Lễ Chúa nhật 19 Thường Niên C (11/08/2013)
 113. Tập Hát : Lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời (15/08/2013)
 114. Tập Hát : Lễ Chúa nhật 20 Thường Niên C (18/08/2013)
 115. Tập Hát : Lễ Chúa nhật 21Thường Niên C (25/08/2013)
 116. Tập Hát : Lễ Chúa nhật 22Thường Niên C (01/09/2013)
 117. Tập Hát : Lễ Chúa nhật 23Thường Niên C (08/09/2013)
 118. Tập Hát : Lễ Chúa nhật 24Thường Niên C (15/09/2013)
 119. Tập Hát : Lễ Chúa nhật 25 Thường Niên C (22/09/2013)
 120. Tập Hát : Lễ Chúa nhật 26 Thường Niên C (29/09/2013)
 121. Tập Hát : Lễ Chúa nhật 27 Thường Niên C (06/10/2013)
 122. Tập Hát: Lễ Đức Mẹ Mân Côi C (07/10/2013)
 123. Tập Hát : Lễ Chúa nhật 28 Thường niên C (13/10/2013)
 124. Tập Hát : Lễ Chúa nhật 29 Thường Niên C (20/10/2013)
 125. Tập Hát : Lễ Khánh nhật Truyền Giáo C (20/10/2013)
 126. Tập Hát : Lễ Chúa nhật 30 Thường Niên C (27/10/2013)
 127. Tập Hát : Lễ Chúa nhật 31 Thường Niên C (03/11/2013)
 128. Tập Hát: Lễ Chúa nhật 32 Thường Niên C (10/11/2013)
 129. Tập Hát : Lễ Chúa nhật 33 Thường Niên C Các Thánh Tử đạo Việt Nam (17/11/2013)
 130. Tập Hát : Lễ Chúa nhật 34 Thường Niên C Chúa KiTô Vua vũ trụ (24/11/2013)
 131. Tập Hát : Lễ Chúa nhật 1 Vọng A 01/12/2013
 132. Tập Hát : Lễ Chúa nhật 2 Vọng A 08/12/2013
 133. Tập Hát : Lễ Chúa nhật 3 Vọng A 15/12/2013
 134. Tập Hát : Lễ Chúa nhật 4 Vọng A 22/12/2013
 135. Tập Hát : Lễ Đêm Giáng Sinh 24/12/2013
 136. Tập Hát : Lễ Rạng Đông 25/12/2013
 137. Tập Hát : Lễ Ban Ngày 25/12/2013
 138. Tập Hát : Lễ Thánh Gia 29/12/2013
 139. Tập Hát : Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa 01/01/2014
 140. Tập Hát : Lễ Hiển Linh 05/01/2014
 141. Tập Hát : Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa 12/01/2014
 142. Tập Hát : Lễ Chúa nhật 2 Thường Niên A 19/01/2014
 143. Tập Hát : Lễ Chúa nhật 3 Thường Niên A 26/01/2014
 144. Tập Hát : Lễ Giao Thừa 30/01/2014
 145. Tập Hát : Lễ Mồng Một Tết 31/01/2014
 146. Tập Hát : Lễ Mồng Hai Tết (01/02/2014)
 147. Tập Hát : Lễ Mồng Ba Tết 02/02/2014
 148. Bài post trễ
 149. Tập Hát : Lễ Chúa nhật 5 Thường Niên A 09/02/2014
 150. Tập Hát : Lễ Chúa nhật 6 Thường Niên A 16/02/2014
 151. Tập Hát : Lễ Chúa nhật 7 Thường Niên A 23/02/2014
 152. Tập Hát : Lễ Chúa nhật 8 Thường Niên A 02/03/2014
 153. Tập Hát : Thứ Tư Lễ Tro 05/03/2014
 154. Tập Hát : Chúa nhật 1 Mùa Chay A 09/03/2014
 155. Tập Hát : Chúa nhật 2 Mùa chay A 16/03/2014
 156. Tập Hát : Chúa nhật 3 Mùa chay A 23/03/2014
 157. Tập Hát: Chúa nhật 4 Mùa chay A 30/03/2014
 158. Tâp Hát : Chúa nhật 5 Mùa chay A 06/04/2014
 159. Tập Hát : Chúa nhật Lễ Lá 13/04/2014
 160. Tập Hát : Thứ Năm Tuần Thánh 17/04/2014
 161. Tập Hát : Thứ Sáu Tuần Thánh 18/04/2014
 162. Tập Hát : Thứ Bảy Vọng Phục Sinh 19/04/2014
 163. Tập Hát : Chúa nhật Phục sinh 20/04/2014
 164. Tập Hát : Chúa nhật 2 Phục sinh A 27/04/2014
 165. Tập Hát : Chúa nhật 3 Phục sinh A 04/05/2014
 166. Tập Hát : Chúa nhật 4 Phục sinh A 11/05/2014
 167. Tập Hát : Chúa nhật 5 Phục sinh A 18/05/2014
 168. Tập Hát : Chúa nhật 6 Phục sinh A 25/05/2014
 169. Tập Hát : Lễ Chúa Lên Trời 01/06/2014
 170. Tập Hát : Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống 08/06/2014
 171. Tập Hát : Lễ Chúa Ba Ngôi A 15/06/2014
 172. Tập Hát : Lễ Mình Thánh Chúa A 22/06/2014
 173. Tập Hát : Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu 27/06/2014
 174. Tập Hát : Lễ Thánh Phêrô và Phaolô Tông đồ 29/06/2014
 175. Tập Hát : Lễ Chúa nhật 14 A 06/07/2014
 176. Tập Hát : Lễ Chúa nhật 15 A 13/07/2014
 177. Tập Hát : Lễ Chúa nhật 16 A 20/07/2014
 178. Tập Hát : Lễ Chúa nhật 17 A 27/07/2014
 179. Tập Hát : Lễ Chúa nhật 18 A 03/08/2014
 180. Tập Hát : Lễ Chúa nhật 19 A 10/08/2014
 181. Tập Hát : Lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời 15/08/2014
 182. Tập Hát : Lễ Chúa nhật 20A 17/08/2014
 183. Tập Hát : Lễ Chúa nhật 21A 24/08/2014
 184. Tập Hát : Lễ Chúa nhật 22A 31/08/2014
 185. Tập Hát : Lễ Chúa nhật 23A 07/09/2014
 186. Tập Hát : Lễ Chúa nhật 24A 14/09/2014
 187. Tập Hát : Lễ Suy tôn Thánh Giá 14/09/2014
 188. Tập Hát : Lễ Chúa nhật 25 A 21/09/2014
 189. Tập Hát : Lễ Chúa nhật 26 A 28/09/2014
 190. Tập Hát : Lễ Chúa nhật 27 A 05/10/2014
 191. Tập Hát : Lễ Chúa nhật 28 A 12/10/2014
 192. Tập Hát : Lễ Chúa nhật 29 A 19/10/2014
 193. Tập Hát : Lễ Chúa nhật 30 A 26/10/2014
 194. Tập Hát: Lễ Các Thánh 01/11/2014
 195. Vẫn chưa có bài mới ???
 196. Tập Hát : Lễ Chúa nhật 34 Thường Niên A Chúa KiTô Vua vũ trụ (23/11/2014)
 197. Tập Hát: Lễ Chúa nhật 1 Mùa Vọng B 30/11/2014
 198. Tập Hát: Lễ Chúa nhật 2 Mùa Vọng B 07/12/2014
 199. Tập hát :Lễ Chúa nhật 12 Thường Niên B 21/06/2015
 200. Lễ Chúa nhật 27 Thường Niên B 04/10/2015
 201. Lễ Chúa nhật 33 Thường Niên B 15/11/2015
 202. Lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội 8/12/2015
 203. Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa 01/01/2015
 204. Lễ Cưới