PDA

View Full Version : Một số bài hát dùng cho dâng hoabichlan0206
19-04-2009, 10:55 PM
Tháng 5 - Tháng hoa dâng kính Đức Mẹ. Một số bài hát có thể sử dụng trong dâng hoa:

Bài hát|Tác giả|Lời đầu
Vòng hoa dâng mẹ (http://db4.music.nhacthanh.net/bichlan0206/ThanhCa/PDF/VanV/VongHoaDangMe-Phanxico.pdf)|Phanxicô|Một vòng hoa quý, dâng Mẹ một vòng hoa tươi...
Dâng nến (http://db4.music.nhacthanh.net/bichlan0206/ThanhCa/PDF/VanD/DangNen-Phanxico.pdf)|Phanxicô|12 ngọn nến (i) trên đầu Đức Mẹ...
Ngũ bái 4 (http://db4.music.nhacthanh.net/bichlan0206/ThanhCa/PDF/VanN/NguBai4-TheThong.pdf)|Thế Thông|Hoa cỏ đẹp xinh chính tay Ngài mặc cho trần gian...
Huyền sử 5 sắc hoa (http://db4.music.nhacthanh.net/bichlan0206/ThanhCa/PDF/VanH/HuyenSuNamSacHoa-TheThong.pdf)|Thế Thông|Thưở hồng hoang trăng gió mơ màng vườn cây lá say ngủ giấc nồng...
Mẹ ngàn hoa (http://db4.music.nhacthanh.net/bichlan0206/ThanhCa/PDF/VanM/MeNganHoa-TheThong.pdf)|Thế Thông|Mùa hoa đẹp tươi ngàn muôn cánh lá xôn xao ngợp trời...
Dâng mẹ tòa cao (http://db4.music.nhacthanh.net/bichlan0206/ThanhCa/PDF/VanD/DangMeToaCao-TheThong.pdf)|Thế Thông|Là loài hoa sen trong trắng hương dịu êm...
Hoa thơm dâng Mẹ (http://db4.music.nhacthanh.net/bichlan0206/ThanhCa/PDF/VanH/HoaThomDangMe-TheThong.pdf)|Thế Thông|Dâng Mẹ hoa đẹp hoa thơm nở tươi trăm ngàn sắc hoa...
Tiến hoa năm sắc (http://db4.music.nhacthanh.net/bichlan0206/ThanhCa/PDF/VanT/TienHoaNamSac-PhamDucHuyen-VuDinhAn.pdf)|Phạm Đức Huyến-Vũ Đình Ân|Đoàn con quỳ dưới chân Mẹ dâng hoa năm sắc...
Năm sắc hoa (http://db4.music.nhacthanh.net/bichlan0206/ThanhCa/PDF/VanN/NamSacHoa.pdf)||Tháng năm về con dâng lên Mẹ, ngành hoa thơm ngát ướp hương chiều rơi...
Chiều nhẹ buông lơi (http://db4.music.nhacthanh.net/bichlan0206/ThanhCa/PDF/VanC/ChieuNheBuongLoi-TheThong-KhuongHue.pdf)|Thế Thông|Chiều nhẹ buông lơi khói hương chơi vơi...
Mùa hoa về rồi (http://db4.music.nhacthanh.net/bichlan0206/ThanhCa/PDF/VanM/MuaHoaVeRoi-TramHuong.pdf)|Trầm Hương FMSR|Mùa hoa về rồi muôn hoa xinh con hái dâng Mẹ...
Mùa hoa đẹp tươi đã về (http://db4.music.nhacthanh.net/bichlan0206/ThanhCa/PDF/VanM/MuaHoaDepTuoiDaVe-TramHuong.pdf)|Trầm Hương FMSR|Mùa hoa đẹp tươi đã về đây. Mùa hoa đẹp tươi đang bừng nở...
Mẹ muôn hoa (http://db4.music.nhacthanh.net/bichlan0206/ThanhCa/PDF/VanM/MeMuonHoa-NgocLinh.pdf)|Ngọc Linh|Muôn hoa ngát hương dâng về Mẹ nhân ái...
Dâng Mẹ ngàn hoa (http://db4.music.nhacthanh.net/bichlan0206/ThanhCa/PDF/VanD/DangMeNganHoa-DinhCongHuynh.pdf)|Đinh Công Huỳnh|Mẹ đẹp xinh, con dâng Mẹ ngàn đóa hoa...
Dâng Mẹ 5 sắc (http://db4.music.nhacthanh.net/bichlan0206/ThanhCa/PDF/VanD/DangMe5Sac-HaiNguyen.pdf)|Hải Nguyễn|Dâng lên Mẹ sắc hoa đỏ tựa dòng máu thắm tươi nồng...

^_^

nguyentrivn
20-04-2009, 10:01 AM
Cảm ơn BichLan rất nhiều !

Mong rằng các bản nhạc này sẽ được ACE hiệp dâng lên Mẹ Maria trong tháng 5 tới !

Thân mến,

Vinam
06-04-2011, 09:40 PM
Mong các bạn tìm giúp bản nhạc PDF hoặc encore bài hát NĂM SẮC HOA sau đây. Xin cám ơn nhiều.http://www.youtube.com/watch?v=aIu8gbnJGFg