PDA

View Full Version : Các bài hát mừng lễ Đức Mẹ Lên Trời



bichlan0206
30-07-2009, 10:52 PM
Một số các bài hát mừng kính lễ Đức Mẹ Lên Trời, để nhận bản nhạc (file PDF) vui lòng nhấn vào tên bài hát, nhấn vào "mp3" để nghe bài hát (nếu có)

Bài hát|Nhạc sỹ|Lời đầu|mp3
Mẹ Về Thiên Cung (http://db2.music.nhacthanh.net/gakhanhhoa/ThanhCa/LoiNhacPDF/VanM/MeVeThienCung1--DoVyHa.pdf)|Đỗ Vy Hạ|Ave Ave Maria Mẹ về nơi thiên cung muôn Thần Thánh hát ca...|...
Mẹ Về Trời (http://db2.music.nhacthanh.net/gakhanhhoa/ThanhCa/LoiNhacPDF/VanM/MeVeTroi--Phanxico.pdf)|Phanxico|Muôn thiên thần cánh trắng hôm nay đưa Mẹ về trời...|mp3 (http://nhacthanh.net/music/index.php#Play/38212/me-ve-troi.html)
Mẹ Lên Trời 2 (http://db2.music.nhacthanh.net/gakhanhhoa/ThanhCa/LoiNhacPDF/VanM/MeLenTroi2--Phanxico.pdf)|Phanxicô|Cùng nắng cùng gió cùng hương cùng hoa, hôm nay Mẹ bay lên trời...|...
Mẹ Lên Trời (http://db2.music.nhacthanh.net/gakhanhhoa/ThanhCa/LoiNhacPDF/VanM/MeLenTroi--TrieuHa.pdf)|Triệu Hà|Mẹ lên trời giữa một ngày rực ánh sáng. Đàn ca các Thánh tung hô...|...
Mẹ Lên Trời (http://db2.music.nhacthanh.net/gakhanhhoa/ThanhCa/LoiNhacPDF/VanM/MeLenTroi--KimLong.pdf)|Lm Kim Long|Đẹp như trăng vàng trong sáng chói lói tựa ánh thái dương...|...
Nữ Hoàng Thiên Quốc (http://db2.music.nhacthanh.net/gakhanhhoa/ThanhCa/LoiNhacPDF/VanN/NuHoangThienQuoc--DoVyHa.pdf)|Đỗ Vy Hạ|Kính lạy Bà vị Nữ Hoàng thiên quốc. Lạy Nữ Vương trên chín phẩm thiên thần...|...
Đức Mẹ Lên Trời (http://db2.music.nhacthanh.net/gakhanhhoa/ThanhCa/LoiNhacPDF/VanD/DucMeLenTroi%28TV44%29--LmThaiNguyen.pdf)|Lm Thái Nguyên|Tôn Nương hỡi xem đi và lắng tai nào...|...
Đức Mẹ Lên Trời (http://db2.music.nhacthanh.net/gakhanhhoa/ThanhCa/LoiNhacPDF/VanD/DucMeLenTroi--LmNguyenDuy.pdf)|Lm Nguyễn Duy|Hôm nay Đức Mẹ lên trời trong niềm vui trong câu ca...|...
Hát Mừng Nữ Vương (http://db2.music.nhacthanh.net/gakhanhhoa/ThanhCa/LoiNhacPDF/VanH/HatMungNuVuong--ThienLy.pdf)|Thiên Lý|Cất tiếng hát tung hô mừng Mẹ Nữ Vương thiên đàng...|...
Lễ Đức Mẹ Lên Trời (http://db2.music.nhacthanh.net/gakhanhhoa/ThanhCa/LoiNhacPDF/VanL/LeDucMeLenTroi--HVH.pdf)|HVH|Hoàng hậu đứng bên hữu Đức Vua mặc đồ trang điểm vàng ròng...|...

^_^