PDA

View Full Version : Thánh Vịnh 88 - Thánh Lễ Làm Phép Dầuthiennhansdb
14-04-2011, 01:48 PM
Thánh Vịnh 88 - Thánh Lễ Làm Phép Dầu
ĐGM. Phaolo Nguyễn Văn Hòa

http://thanhcacongdong.info/Nam2011/LoiNhacPDF/T/ThanhVinh88.pdf

Tài liệu do thành viên gioanphi gởi email, xin chân thành cám ơn.