PDA

View Full Version : Album ca sĩ Gia ÂnGiaAnlove
03-02-2012, 10:54 AM
Một số Album ca sĩ Gia Ân

Album Gia Ân Vol. 01 - Giesu con hát về Ngài

http://mp3.zing.vn/playlist/Album-Gia-An-Vol-01---Giesu-con-hat-ve-Ngai-raulmateli/IW9DAC8A.htmlAlbum Gia Ân Vol. 02 - Mùa đông năm ấy

http://mp3.zing.vn/playlist/Album-Gia-An-Vol-02---Mua-dong-nam-ay-raulmateli/IW9CCDUC.html?st=1Album Gia Ân Vol. 03 - Con thuộc về Ngài

http://mp3.zing.vn/playlist/Album-Gia-An-Vol-03---Con-thuoc-ve-Ngai-raulmateli/IW9DAEIW.html?st=1Album Gia Ân Vol. 04 - Lạy Chúa xin đồng hành

http://mp3.zing.vn/playlist/Album-Gia-An-Vol-04---Lay-Chua-xin-dong-hanh-raulmateli/IW9DBB0O.html?st=1Album Gia Ân Vol. 05 - Hát về tình mẹ cha

http://mp3.zing.vn/playlist/Album-Gia-An-Vol-05---Hat-ve-tinh-me-cha-raulmateli/IW9EDIA0.html?st=1Album Gia Ân Vol. 06 - Nhạc sĩ thiên thần

http://mp3.zing.vn/playlist/Album-Gia-An-Vol-06---Nhac-si-thien-than-raulmateli/IWAI68Z0.html?st=1Album Gia Ân Vol. 07 - Phó thác

http://mp3.zing.vn/playlist/Album-Gia-An-Vol-07---Pho-thac-raulmateli/IWAIZ6Z9.html?st=1Album Gia Ân Vol. 08 - Ave Maria Vầng trăng từ bi

http://mp3.zing.vn/playlist/Album-Gia-An-Vol-08---Ave-Maria-Vang-trang-tu-bi-raulmateli/IWAI66FC.html?st=1Album Gia Ân Vol. 09 - Dâng Chúa mùa xuân

http://mp3.zing.vn/playlist/Album-Gia-An-Vol-09---Dang-Chua-mua-xuan-raulmateli/IWAI6608.html?st=2Album Gia Ân Vol. 10 - Xa mặt trời

http://mp3.zing.vn/playlist/Album-Gia-An-Vol-10---Xa-mat-troi-raulmateli/IW9CDA8Z.html?st=1Album Gia Ân Vol. 11 - Tâm sự của con

http://mp3.zing.vn/playlist/Album-Gia-An-Vol-11---Tam-su-cua-con-raulmateli/IWAI6ZC8.html?st=1Album Gia Ân Vol. 12 - Sao Chúa gọi con?

http://mp3.zing.vn/playlist/Album-Gia-An-Vol-12---Sao-Chua-goi-con-raulmateli/IW9CWWF6.html?st=1Album Gia Ân Vol. 13 - Mẹ La Vang mẹ Việt Nam

http://mp3.zing.vn/playlist/Album-Gia-An-Vol-13---Me-La-Vang-me-Viet-Nam-raulmateli/IWAI67I8.html?st=1Album Gia Ân Vol. 14 - Nguyện cầu cho nhau

http://mp3.zing.vn/playlist/Album-Gia-An-Vol-14---Nguyen-cau-cho-nhau-raulmateli/IWAI67EI.html?st=2Album Gia Ân Vol. 15 - Giờ này Đức Kitô là ai?

http://mp3.zing.vn/playlist/Album-Gia-An-Vol-15---Gio-nay-Duc-Kito-la-ai-raulmateli/IW9CIBAB.html?st=1Album Gia Ân Vol. 16 - Tiếng hát đêm thanh

http://mp3.zing.vn/playlist/Album-Gia-An-Vol-16---Tieng-hat-dem-thanh-raulmateli/IW9F7FFI.html?st=2