+ Gởi Ðề Tài Mới
Trang 1 trong 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Cuối cùngCuối cùng
Hiện đề tài từ 1 đến 20 trên 178

Chuyên mục: Hát Lễ Chúa Nhật Cùng Ca Đoàn Dầu Tiếng

Các bài hát Thánh ca ngày lễ Chúa Nhật do ca đoàn Dầu Tiếng phụ trách...

» Normal Threads
 1. Tập Hát : Lễ Chúa nhật 17 A 27/07/2014

  Lễ Chúa nhật 17 A 27/07/2014 Nhập Lễ Chúa Xây Nhà http://nhacthanh.org/NhacMP3/C/ChuaXayNha--AnPhuc--ThienNga.mp3 ...

  Started by jessinsier‎, 16-07-2014 08:03 PM
  album, chúa nhật, gia, logo, nam, phục vụ
  • Trả lời: 0
  • Đã xem: 784
  16-07-2014, 08:03 PM Đi tới bài viết cuối
 2. Tập Hát : Lễ Chúa nhật 16 A 20/07/2014

  Lễ Chúa nhật 16 A 20/07/2014 Nhập Lễ Thiên Chúa Phù Trợ http://nhacthanh.org/NhacMP3/T/ThienChuaPhuTro--AnPhuc.mp3 ...

  Started by jessinsier‎, 14-07-2014 09:03 PM
  album, chúa nhật, thiên chúa
  • Trả lời: 0
  • Đã xem: 848
  14-07-2014, 09:03 PM Đi tới bài viết cuối
 3. Tập Hát : Lễ Chúa nhật 15 A 13/07/2014

  Lễ Chúa nhật 15 A 13/07/2014 Nhập Lễ Cửa Công Chính http://nhacthanh.org/NhacMP3/C/CuaCongChinh.mp3 ...

  Started by jessinsier‎, 07-07-2014 11:37 PM
  album, chúa nhật, lời chúa, người
  • Trả lời: 0
  • Đã xem: 679
  07-07-2014, 11:37 PM Đi tới bài viết cuối
 4. Tập Hát : Lễ Chúa nhật 14 A 06/07/2014

  Lễ Chúa nhật 14 A 06/07/2014 Nhập Lễ Bước Vào Cung Thánh http://nhacthanh.org/NhacMP3/B/BuocVaoThanhCung.mp3 ...

  Started by jessinsier‎, 24-06-2014 07:26 PM
  chúa nhật, tình yêu chúa, thánh
  • Trả lời: 0
  • Đã xem: 968
  24-06-2014, 07:26 PM Đi tới bài viết cuối
 5. Tập Hát : Lễ Thánh Phêrô và Phaolô Tông đồ 29/06/2014

  Lễ Thánh Phêrô và Phaolô Tông đồ 29/06/2014 Nhập Lễ Hai Vì Sao Sáng http://nhacthanh.org/NhacMP3/H/HaiViSaoSang--CaDoanDauTieng.mp3 ...

  Started by jessinsier‎, 23-06-2014 08:24 PM
  album, người, thánh
  • Trả lời: 0
  • Đã xem: 699
  23-06-2014, 08:24 PM Đi tới bài viết cuối
 6. Tập Hát : Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu 27/06/2014

  Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu 27/06/2014 Nhập Lễ Lạy Thánh Tâm Giêsu http://nhacthanh.org/NhacMP3/L/LayThanhTamGiesu--NhomHXSaoMai.mp3 ...

  Started by jessinsier‎, 23-06-2014 07:46 PM
  album, người, tình yêu, tình yêu chúa, thánh
  • Trả lời: 0
  • Đã xem: 307
  23-06-2014, 07:46 PM Đi tới bài viết cuối
 7. Tập Hát : Lễ Mình Thánh Chúa A 22/06/2014

  Lễ Mình Thánh Chúa A 22/06/2014 Nhập Lễ Tiệc Thánh Chúa Mời http://nhacthanh.org/NhacMP3/T/TiecThanhChuaMoi--AnPhuc.mp3 ...

  Started by jessinsier‎, 17-06-2014 10:04 PM
  album, gia, người, thánh
  • Trả lời: 0
  • Đã xem: 703
  17-06-2014, 10:04 PM Đi tới bài viết cuối
 8. Tập Hát : Lễ Chúa Ba Ngôi A 15/06/2014

  Lễ Chúa Ba Ngôi A 15/06/2014 Nhập Lễ Vinh Danh Ba Ngôi http://nhacthanh.org/NhacMP3/V/VinhDanhBaNgoi--AnPhuc.mp3 ...

  Started by jessinsier‎, 08-06-2014 10:18 PM
  album, tình yêu
  • Trả lời: 0
  • Đã xem: 1,092
  08-06-2014, 10:18 PM Đi tới bài viết cuối
 9. Tập Hát : Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống 08/06/2014

  Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống 08/06/2014 Nhập Lễ Nguyện Xin Chúa Thánh Thần ...

  Started by jessinsier‎, 08-06-2014 09:46 PM
  album, thánh, thánh thần
  • Trả lời: 0
  • Đã xem: 264
  08-06-2014, 09:46 PM Đi tới bài viết cuối
 10. Tập Hát : Lễ Chúa Lên Trời 01/06/2014

  Lễ Chúa Lên Trời 01/06/2014 Đã có ở Lễ Chúa Lên Trời Năm C

  Started by jessinsier‎, 25-05-2014 07:55 PM
  • Trả lời: 0
  • Đã xem: 1,180
  25-05-2014, 07:55 PM Đi tới bài viết cuối
 11. Tập Hát : Chúa nhật 6 Phục sinh A 25/05/2014

  Chúa nhật 6 Phục sinh A 25/05/2014 Nhập Lễ Đi Tới Tận Cùng http://nhacthanh.org/NhacMP3/D/DiToiTanCung--AnPhuc.mp3 ...

  Started by jessinsier‎, 17-05-2014 10:55 PM
  chúa nhật, phục sinh, phucsinh
  • Trả lời: 0
  • Đã xem: 1,242
  17-05-2014, 10:55 PM Đi tới bài viết cuối
 12. Tập Hát : Chúa nhật 5 Phục sinh A 18/05/2014

  Chúa nhật 5 Phục sinh A 18/05/2014 Nhập Lễ Khải Hoàn Ca http://nhacthanh.org/NhacMP3/K/KhaiHoanCa--CaDoanDauTieng.mp3 ...

  Started by jessinsier‎, 07-05-2014 12:16 AM
  album, chúa nhật, phục sinh
  • Trả lời: 0
  • Đã xem: 1,210
  07-05-2014, 12:16 AM Đi tới bài viết cuối
 13. Tập Hát : Chúa nhật 4 Phục sinh A 11/05/2014

  Chúa nhật 4 Phục sinh A 11/05/2014 Nhập Lễ Chúa Là Mục Tử ...

  Started by jessinsier‎, 06-05-2014 11:40 PM
  album, chúa nhật, chúa nhật 4 phục sinh, phục sinh
  • Trả lời: 0
  • Đã xem: 751
  06-05-2014, 11:40 PM Đi tới bài viết cuối
 14. Tập Hát : Chúa nhật 3 Phục sinh A 04/05/2014

  Chúa nhật 3 Phục sinh A 04/05/2014 Nhập Lễ Nào Hãy Mừng Vui http://nhacthanh.org/NhacMP3/N/NaoHayMungVui.mp3 ...

  Started by jessinsier‎, 26-04-2014 10:35 PM
  chúa nhật, chúa nhật 3 phục sinh, gia, phục sinh
  • Trả lời: 0
  • Đã xem: 1,257
  26-04-2014, 10:35 PM Đi tới bài viết cuối
 15. Tập Hát : Chúa nhật Phục sinh 20/04/2014

  Chúa nhật Phục sinh 20/04/2014 Nhập Lễ Hoan Ca Phục Sinh http://nhacthanh.org/NhacMP3/C/ChuaDaSongLai.mp3 ...

  Started by jessinsier‎, 15-04-2014 11:44 PM
  album, chúa nhật, chúa nhật phục sinh, chung cư, căn hộ, căn hộ giá rẻ, gia, giá rẻ, nghi, phục sinh, vina
  • Trả lời: 1
  • Đã xem: 734
  19-04-2014, 01:30 PM Đi tới bài viết cuối
 16. Tập Hát : Chúa nhật 2 Phục sinh A 27/04/2014

  Chúa nhật 2 Phục sinh A 27/04/2014 Nhập Lễ Chúa Nay Dã Phục Sinh FhgtKa53w5I http://nhacthanh.org/PDF/C/ChuaNayDaPhucSinh--LmKimLong.pdf

  Started by jessinsier‎, 16-04-2014 10:56 PM
  album, chúa nhật, chúa nhật 2 phục sinh, chung cu, chung cư, gia, nghi, người, phục sinh, sức khỏe, tiểu đường, trị mụn, tư vấn, vina, văn phòng, đau khớp
  • Trả lời: 0
  • Đã xem: 1,243
  16-04-2014, 10:56 PM Đi tới bài viết cuối
 17. Tập Hát : Thứ Bảy Vọng Phục Sinh 19/04/2014

  Thứ Bảy Vọng Phục Sinh 19/04/2014 Bài Đọc 1 http://nhacthanh.org/NhacMP3/D/DapCaVongPhucSinh1--AnPhucThienNga.mp3 ...

  Started by jessinsier‎, 02-04-2014 10:32 PM
  người, phục sinh, thánh
  • Trả lời: 1
  • Đã xem: 1,133
  03-04-2014, 11:19 AM Đi tới bài viết cuối
 18. Tập Hát : Thứ Sáu Tuần Thánh 18/04/2014

  Thứ Sáu Tuần Thánh 18/04/2014 Đáp Ca http://nhacthanh.org/NhacMP3/D/DapCaThuSauTuanThanh--AnPhuc.mp3 ...

  Started by jessinsier‎, 24-03-2014 11:07 PM
  album, tình yêu, thánh, thánh giá, thập giá
  • Trả lời: 0
  • Đã xem: 848
  24-03-2014, 11:07 PM Đi tới bài viết cuối
 19. Tập Hát : Thứ Năm Tuần Thánh 17/04/2014

  Thứ Năm Tuần Thánh 17/04/2014 Nhập lễ Vinh Quang Của Ta http://nhacthanh.org/NhacMP3/V/VinhQuangCuaTa.mp3 ...

  Started by jessinsier‎, 24-03-2014 10:39 PM
  album, nam, tận nơi, thánh, thiết kế, tư vấn, yeuthuong, đồng phục, đồng phục học sinh
  • Trả lời: 0
  • Đã xem: 940
  24-03-2014, 10:39 PM Đi tới bài viết cuối
 20. Tập Hát : Chúa nhật Lễ Lá 13/04/2014

  Chúa nhật Lễ Lá 13/04/2014 Rước Lá Chúa Vào Thành ...

  Started by jessinsier‎, 19-03-2014 11:16 PM
  album, chúa nhật, chúa nhật lễ lá, lễ lá
  • Trả lời: 0
  • Đã xem: 2,105
  19-03-2014, 11:16 PM Đi tới bài viết cuối

+ Gởi Ðề Tài Mới
Trang 1 trong 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Cuối cùngCuối cùng

Forum Information and Options

Moderators of this Forum
Users Browsing this Forum

There are currently 2 users browsing this forum. (0 thành viên & 2 khách)

Thread Display Options

Use this control to limit the display of threads to those newer than the specified time frame.

Allows you to choose the data by which the thread list will be sorted.

Order threads in...

Note: when sorting by date, 'descending order' will show the newest results first.

Icon Legend

Có bài mới
Có bài mới
Chưa có bài mới
Chưa có bài mới
Nhiều hơn 15 trả lời hoặc 150 lần xem
Có bài mới trong đề tài sôi nổi
Nhiều hơn 15 trả lời hoặc 150 lần xem
Chưa có bài mới trong đề tài sôi nổi
Ðề tài đã khoá
Đã bị khóa
Bạn Ðã Từng Gởi Bài Trong Ðề Tài Này
Đã từng gởi bài trong đề tài này

Quyền Hạn Của Bạn

 • Bạn không được quyền gởi bài
 • Bạn không được quyền gởi trả lời
 • Bạn không được quyền gởi kèm file
 • Bạn không được quyền sửa bài