+ Gởi Ðề Tài Mới
Trang 1 trong 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Cuối cùngCuối cùng
Hiện đề tài từ 1 đến 20 trên 189

Chuyên mục: Hát Lễ Chúa Nhật Cùng Ca Đoàn Dầu Tiếng

Các bài hát Thánh ca ngày lễ Chúa Nhật do ca đoàn Dầu Tiếng phụ trách...

» Normal Threads
 1. Tập Hát : Lễ Chúa nhật 25 A 21/09/2014

  Lễ Chúa nhật 25 A 21/09/2014 Nhập Lễ Hãy Ca Tụng Chúa http://nhacthanh.org/NhacMP3/H/HayCaTungChua--GiaAn.mp3 ...

  Started by jessinsier‎, 09-09-2014 09:37 PM
  album, chúa nhật
  • Trả lời: 0
  • Đã xem: 1,188
  09-09-2014, 09:37 PM Đi tới bài viết cuối
 2. Tập Hát : Lễ Suy tôn Thánh Giá 14/09/2014

  Lễ Suy tôn Thánh Giá 14/09/2014 Nhập Lễ Vinh Quang Của Ta http://nhacthanh.org/NhacMP3/V/VinhQuangCuaTa--DangCapNhat.mp3 ...

  Started by jessinsier‎, 04-09-2014 10:03 PM
  album, suy tôn, tình yêu, thánh, thánh giá, thập giá
  • Trả lời: 0
  • Đã xem: 1,140
  04-09-2014, 10:03 PM Đi tới bài viết cuối
 3. Tập Hát : Lễ Chúa nhật 24A 14/09/2014

  Lễ Chúa nhật 24A 14/09/2014 Nhập Lễ Thắp Sáng Lên ...

  Started by jessinsier‎, 25-08-2014 08:32 PM
  album, chúa nhật, hòa bình
  • Trả lời: 0
  • Đã xem: 941
  25-08-2014, 08:32 PM Đi tới bài viết cuối
 4. Tập Hát : Lễ Chúa nhật 23A 07/09/2014

  Lễ Chúa nhật 23A 07/09/2014 Nhập Lễ Đâu Có Tình Yêu Thương ...

  Started by jessinsier‎, 25-08-2014 08:20 PM
  album, chúa nhật, sống yêu thương, tình yêu, tình yêu thương
  • Trả lời: 0
  • Đã xem: 962
  25-08-2014, 08:20 PM Đi tới bài viết cuối
 5. Tập Hát : Lễ Chúa nhật 22A 31/08/2014

  Lễ Chúa nhật 22A 31/08/2014 Nhập Lễ Đồng Hành Với Chúa http://nhacthanh.org/NhacMP3/D/DongHanhVoiChua--AnPhuc.mp3 ...

  Started by jessinsier‎, 16-08-2014 03:41 AM
  album, chúa nhật, thập giá
  • Trả lời: 0
  • Đã xem: 1,098
  16-08-2014, 03:41 AM Đi tới bài viết cuối
 6. Tập Hát : Lễ Chúa nhật 21A 24/08/2014

  Lễ Chúa nhật 21A 24/08/2014 Nhập Lễ Niềm Vui Thiết Tha http://nhacthanh.org/NhacMP3/N/NiemVuiThietTha--CaDoanDauTieng.mp3 ...

  Started by jessinsier‎, 15-08-2014 09:14 PM
  album, chúa nhật, tình yêu
  • Trả lời: 0
  • Đã xem: 924
  15-08-2014, 09:14 PM Đi tới bài viết cuối
 7. Tập Hát : Lễ Chúa nhật 20A 17/08/2014

  Lễ Chúa nhật 20A 17/08/2014 Nhập Lễ Chúa Là http://nhacthanh.org/NhacMP3/C/ChuaLa--AnPhuc.mp3 ...

  Started by jessinsier‎, 08-08-2014 09:43 PM
  album, chúa nhật
  • Trả lời: 0
  • Đã xem: 744
  08-08-2014, 09:43 PM Đi tới bài viết cuối
 8. Tập Hát : Lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời 15/08/2014

  Lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời 15/08/2014 Nhập Lễ Một Điềm Lạ http://nhacthanh.org/NhacMP3/M/MotDiemLa--AnPhuc--PhuongNgan.mp3 ...

  Started by jessinsier‎, 07-08-2014 09:58 PM
  album, maria
  • Trả lời: 0
  • Đã xem: 597
  07-08-2014, 09:58 PM Đi tới bài viết cuối
 9. Đã di chuyển: Cần ACE trong diễn dàn giúp đỡ

  Started by khong_dau_hp‎, 07-08-2014 07:53 AM
  • Trả lời: -
  • Đã xem: -
  07-08-2014, 07:53 AM Đi tới bài viết cuối
 10. Tập Hát : Lễ Chúa nhật 19 A 10/08/2014

  Lễ Chúa nhật 19 A 10/08/2014 Nhập Lễ Hát Lên Bài Ca http://nhacthanh.org/NhacMP3/H/HatLenBaiCa--CaDoanDauTieng.mp3 ...

  Started by jessinsier‎, 30-07-2014 08:14 PM
  album, chúa nhật
  • Trả lời: 0
  • Đã xem: 956
  30-07-2014, 08:14 PM Đi tới bài viết cuối
 11. Tập Hát : Lễ Chúa nhật 18 A 03/08/2014

  Lễ Chúa nhật 18 A 03/08/2014 Nhập Lễ Con Kêu Cầu http://nhacthanh.org/NhacMP3/C/ConKeuCau--AnPhuc.mp3 ...

  Started by jessinsier‎, 28-07-2014 08:05 PM
  album, chúa nhật
  • Trả lời: 0
  • Đã xem: 675
  28-07-2014, 08:05 PM Đi tới bài viết cuối
 12. Tập Hát : Lễ Chúa nhật 17 A 27/07/2014

  Lễ Chúa nhật 17 A 27/07/2014 Nhập Lễ Chúa Xây Nhà http://nhacthanh.org/NhacMP3/C/ChuaXayNha--AnPhuc--ThienNga.mp3 ...

  Started by jessinsier‎, 16-07-2014 08:03 PM
  album, chúa nhật, gia, logo, nam, phục vụ
  • Trả lời: 0
  • Đã xem: 1,207
  16-07-2014, 08:03 PM Đi tới bài viết cuối
 13. Tập Hát : Lễ Chúa nhật 16 A 20/07/2014

  Lễ Chúa nhật 16 A 20/07/2014 Nhập Lễ Thiên Chúa Phù Trợ http://nhacthanh.org/NhacMP3/T/ThienChuaPhuTro--AnPhuc.mp3 ...

  Started by jessinsier‎, 14-07-2014 09:03 PM
  album, chúa nhật, thiên chúa
  • Trả lời: 0
  • Đã xem: 1,010
  14-07-2014, 09:03 PM Đi tới bài viết cuối
 14. Tập Hát : Lễ Chúa nhật 15 A 13/07/2014

  Lễ Chúa nhật 15 A 13/07/2014 Nhập Lễ Cửa Công Chính http://nhacthanh.org/NhacMP3/C/CuaCongChinh.mp3 ...

  Started by jessinsier‎, 07-07-2014 11:37 PM
  album, chúa nhật, lời chúa, người
  • Trả lời: 0
  • Đã xem: 787
  07-07-2014, 11:37 PM Đi tới bài viết cuối
 15. Tập Hát : Lễ Chúa nhật 14 A 06/07/2014

  Lễ Chúa nhật 14 A 06/07/2014 Nhập Lễ Bước Vào Cung Thánh http://nhacthanh.org/NhacMP3/B/BuocVaoThanhCung.mp3 ...

  Started by jessinsier‎, 24-06-2014 07:26 PM
  chúa nhật, tình yêu chúa, thánh
  • Trả lời: 0
  • Đã xem: 1,068
  24-06-2014, 07:26 PM Đi tới bài viết cuối
 16. Tập Hát : Lễ Thánh Phêrô và Phaolô Tông đồ 29/06/2014

  Lễ Thánh Phêrô và Phaolô Tông đồ 29/06/2014 Nhập Lễ Hai Vì Sao Sáng http://nhacthanh.org/NhacMP3/H/HaiViSaoSang--CaDoanDauTieng.mp3 ...

  Started by jessinsier‎, 23-06-2014 08:24 PM
  album, người, thánh
  • Trả lời: 0
  • Đã xem: 809
  23-06-2014, 08:24 PM Đi tới bài viết cuối
 17. Tập Hát : Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu 27/06/2014

  Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu 27/06/2014 Nhập Lễ Lạy Thánh Tâm Giêsu http://nhacthanh.org/NhacMP3/L/LayThanhTamGiesu--NhomHXSaoMai.mp3 ...

  Started by jessinsier‎, 23-06-2014 07:46 PM
  album, người, tình yêu, tình yêu chúa, thánh
  • Trả lời: 0
  • Đã xem: 392
  23-06-2014, 07:46 PM Đi tới bài viết cuối
 18. Tập Hát : Lễ Mình Thánh Chúa A 22/06/2014

  Lễ Mình Thánh Chúa A 22/06/2014 Nhập Lễ Tiệc Thánh Chúa Mời http://nhacthanh.org/NhacMP3/T/TiecThanhChuaMoi--AnPhuc.mp3 ...

  Started by jessinsier‎, 17-06-2014 10:04 PM
  album, gia, người, thánh
  • Trả lời: 0
  • Đã xem: 797
  17-06-2014, 10:04 PM Đi tới bài viết cuối
 19. Tập Hát : Lễ Chúa Ba Ngôi A 15/06/2014

  Lễ Chúa Ba Ngôi A 15/06/2014 Nhập Lễ Vinh Danh Ba Ngôi http://nhacthanh.org/NhacMP3/V/VinhDanhBaNgoi--AnPhuc.mp3 ...

  Started by jessinsier‎, 08-06-2014 10:18 PM
  album, tình yêu
  • Trả lời: 0
  • Đã xem: 1,155
  08-06-2014, 10:18 PM Đi tới bài viết cuối
 20. Tập Hát : Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống 08/06/2014

  Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống 08/06/2014 Nhập Lễ Nguyện Xin Chúa Thánh Thần ...

  Started by jessinsier‎, 08-06-2014 09:46 PM
  album, thánh, thánh thần
  • Trả lời: 0
  • Đã xem: 325
  08-06-2014, 09:46 PM Đi tới bài viết cuối

+ Gởi Ðề Tài Mới
Trang 1 trong 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Cuối cùngCuối cùng

Forum Information and Options

Moderators of this Forum
Users Browsing this Forum

There are currently 4 users browsing this forum. (0 thành viên & 4 khách)

Thread Display Options

Use this control to limit the display of threads to those newer than the specified time frame.

Allows you to choose the data by which the thread list will be sorted.

Order threads in...

Note: when sorting by date, 'descending order' will show the newest results first.

Icon Legend

Có bài mới
Có bài mới
Chưa có bài mới
Chưa có bài mới
Nhiều hơn 15 trả lời hoặc 150 lần xem
Có bài mới trong đề tài sôi nổi
Nhiều hơn 15 trả lời hoặc 150 lần xem
Chưa có bài mới trong đề tài sôi nổi
Ðề tài đã khoá
Đã bị khóa
Bạn Ðã Từng Gởi Bài Trong Ðề Tài Này
Đã từng gởi bài trong đề tài này

Quyền Hạn Của Bạn

 • Bạn không được quyền gởi bài
 • Bạn không được quyền gởi trả lời
 • Bạn không được quyền gởi kèm file
 • Bạn không được quyền sửa bài