+ Gởi Ðề Tài Mới
Trang 1 trong 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Cuối cùngCuối cùng
Hiện đề tài từ 1 đến 20 trên 196

Chuyên mục: Hát Lễ Chúa Nhật Cùng Ca Đoàn Dầu Tiếng

Các bài hát Thánh ca ngày lễ Chúa Nhật do ca đoàn Dầu Tiếng phụ trách...

» Normal Threads
 1. bài hát "rồi ngày sẽ qua đi"

  Xin mọi người tìm giúp bài hát "rồi ngày sẽ qua đi" (câu đầu: Rồi ngày sẽ qua đi như làn mây bay về cuối trời, như nụ hoa phấn hương tàn rồi...) Xin...

  Started by nhicindy‎, 28-10-2014 12:45 PM
  người
  • Trả lời: 0
  • Đã xem: 260
  28-10-2014, 12:45 PM Đi tới bài viết cuối
 2. Tập Hát: Lễ Các Thánh 01/11/2014

  Lễ Các Thánh 01/11/2014 Nhập Lễ Ngợi Mừng Các Thánh http://nhacthanh.org/NhacMP3/N/NgoiMungCacThanh--CaDoanDauTieng.mp3 ...

  Started by jessinsier‎, 19-10-2014 10:11 PM
  album, thánh
  • Trả lời: 0
  • Đã xem: 1,290
  19-10-2014, 10:11 PM Đi tới bài viết cuối
 3. Tập Hát : Lễ Chúa nhật 30 A 26/10/2014

  Lễ Chúa nhật 30 A 26/10/2014 Nhập Lễ Ngợi Ca http://nhacthanh.org/NhacMP3/N/NgoiCa--CaDoanDauTieng.mp3 ...

  Started by jessinsier‎, 19-10-2014 09:50 PM
  album, chúa nhật, người, tình yêu
  • Trả lời: 0
  • Đã xem: 1,027
  19-10-2014, 09:50 PM Đi tới bài viết cuối
 4. Tập Hát : Lễ Chúa nhật 29 A 19/10/2014

  Lễ Chúa nhật 29 A 19/10/2014 Nhập Lễ Hãy Đến Tung Hô Chúa http://nhacthanh.org/NhacMP3/H/HayDenTungHoChua--CaDoanDauTieng.mp3 ...

  Started by jessinsier‎, 07-10-2014 09:32 PM
  album, chúa nhật
  • Trả lời: 0
  • Đã xem: 1,050
  07-10-2014, 09:32 PM Đi tới bài viết cuối
 5. Tập Hát : Lễ Chúa nhật 28 A 12/10/2014

  Lễ Chúa nhật 28 A 12/10/2014 Nhập Lễ Ca Nhập Lễ http://nhacthanh.org/NhacMP3/C/CaNhapLe--DangCapNhat.mp3 ...

  Started by jessinsier‎, 07-10-2014 09:15 PM
  album, chúa nhật, thánh
  • Trả lời: 0
  • Đã xem: 707
  07-10-2014, 09:15 PM Đi tới bài viết cuối
 6. Tập Hát : Lễ Chúa nhật 27 A 05/10/2014

  Lễ Chúa nhật 27 A 05/10/2014 Nhập Lễ Ca Lên Đi 1 http://nhacthanh.org/Album/LmKimLong/CaVangSuotDoi/128K/02.CaLenDi1--CaDoanSaoMai.mp3 ...

  Started by jessinsier‎, 22-09-2014 11:08 PM
  album, chúa nhật, người, thang
  • Trả lời: 0
  • Đã xem: 1,300
  22-09-2014, 11:08 PM Đi tới bài viết cuối
 7. Tập Hát : Lễ Chúa nhật 26 A 28/09/2014

  Lễ Chúa nhật 26 A 28/09/2014 Nhập Lễ Ngài Đã Tác Thành http://nhacthanh.org/NhacMP3/N/NgaiDaTacThanh--AnPhuc--ThienNga.mp3 ...

  Started by jessinsier‎, 22-09-2014 10:21 PM
  album, chúa nhật, tình yêu
  • Trả lời: 0
  • Đã xem: 903
  22-09-2014, 10:21 PM Đi tới bài viết cuối
 8. Tập Hát : Lễ Chúa nhật 25 A 21/09/2014

  Lễ Chúa nhật 25 A 21/09/2014 Nhập Lễ Hãy Ca Tụng Chúa http://nhacthanh.org/NhacMP3/H/HayCaTungChua--GiaAn.mp3 ...

  Started by jessinsier‎, 09-09-2014 09:37 PM
  album, chúa nhật
  • Trả lời: 0
  • Đã xem: 1,375
  09-09-2014, 09:37 PM Đi tới bài viết cuối
 9. Tập Hát : Lễ Suy tôn Thánh Giá 14/09/2014

  Lễ Suy tôn Thánh Giá 14/09/2014 Nhập Lễ Vinh Quang Của Ta http://nhacthanh.org/NhacMP3/V/VinhQuangCuaTa--DangCapNhat.mp3 ...

  Started by jessinsier‎, 04-09-2014 10:03 PM
  album, suy tôn, tình yêu, thánh, thánh giá, thập giá
  • Trả lời: 0
  • Đã xem: 1,371
  04-09-2014, 10:03 PM Đi tới bài viết cuối
 10. Tập Hát : Lễ Chúa nhật 24A 14/09/2014

  Lễ Chúa nhật 24A 14/09/2014 Nhập Lễ Thắp Sáng Lên ...

  Started by jessinsier‎, 25-08-2014 08:32 PM
  album, chúa nhật, hòa bình
  • Trả lời: 0
  • Đã xem: 1,023
  25-08-2014, 08:32 PM Đi tới bài viết cuối
 11. Tập Hát : Lễ Chúa nhật 23A 07/09/2014

  Lễ Chúa nhật 23A 07/09/2014 Nhập Lễ Đâu Có Tình Yêu Thương ...

  Started by jessinsier‎, 25-08-2014 08:20 PM
  album, chúa nhật, sống yêu thương, tình yêu, tình yêu thương
  • Trả lời: 0
  • Đã xem: 1,063
  25-08-2014, 08:20 PM Đi tới bài viết cuối
 12. Tập Hát : Lễ Chúa nhật 22A 31/08/2014

  Lễ Chúa nhật 22A 31/08/2014 Nhập Lễ Đồng Hành Với Chúa http://nhacthanh.org/NhacMP3/D/DongHanhVoiChua--AnPhuc.mp3 ...

  Started by jessinsier‎, 16-08-2014 03:41 AM
  album, chúa nhật, thập giá
  • Trả lời: 0
  • Đã xem: 1,176
  16-08-2014, 03:41 AM Đi tới bài viết cuối
 13. Tập Hát : Lễ Chúa nhật 21A 24/08/2014

  Lễ Chúa nhật 21A 24/08/2014 Nhập Lễ Niềm Vui Thiết Tha http://nhacthanh.org/NhacMP3/N/NiemVuiThietTha--CaDoanDauTieng.mp3 ...

  Started by jessinsier‎, 15-08-2014 09:14 PM
  album, chúa nhật, tình yêu
  • Trả lời: 0
  • Đã xem: 1,009
  15-08-2014, 09:14 PM Đi tới bài viết cuối
 14. Tập Hát : Lễ Chúa nhật 20A 17/08/2014

  Lễ Chúa nhật 20A 17/08/2014 Nhập Lễ Chúa Là http://nhacthanh.org/NhacMP3/C/ChuaLa--AnPhuc.mp3 ...

  Started by jessinsier‎, 08-08-2014 09:43 PM
  album, chúa nhật
  • Trả lời: 0
  • Đã xem: 809
  08-08-2014, 09:43 PM Đi tới bài viết cuối
 15. Tập Hát : Lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời 15/08/2014

  Lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời 15/08/2014 Nhập Lễ Một Điềm Lạ http://nhacthanh.org/NhacMP3/M/MotDiemLa--AnPhuc--PhuongNgan.mp3 ...

  Started by jessinsier‎, 07-08-2014 09:58 PM
  album, maria
  • Trả lời: 0
  • Đã xem: 650
  07-08-2014, 09:58 PM Đi tới bài viết cuối
 16. Đã di chuyển: Cần ACE trong diễn dàn giúp đỡ

  Started by khong_dau_hp‎, 07-08-2014 07:53 AM
  • Trả lời: -
  • Đã xem: -
  07-08-2014, 07:53 AM Đi tới bài viết cuối
 17. Tập Hát : Lễ Chúa nhật 19 A 10/08/2014

  Lễ Chúa nhật 19 A 10/08/2014 Nhập Lễ Hát Lên Bài Ca http://nhacthanh.org/NhacMP3/H/HatLenBaiCa--CaDoanDauTieng.mp3 ...

  Started by jessinsier‎, 30-07-2014 08:14 PM
  album, chúa nhật
  • Trả lời: 0
  • Đã xem: 1,006
  30-07-2014, 08:14 PM Đi tới bài viết cuối
 18. Tập Hát : Lễ Chúa nhật 18 A 03/08/2014

  Lễ Chúa nhật 18 A 03/08/2014 Nhập Lễ Con Kêu Cầu http://nhacthanh.org/NhacMP3/C/ConKeuCau--AnPhuc.mp3 ...

  Started by jessinsier‎, 28-07-2014 08:05 PM
  album, chúa nhật
  • Trả lời: 0
  • Đã xem: 723
  28-07-2014, 08:05 PM Đi tới bài viết cuối
 19. Tập Hát : Lễ Chúa nhật 17 A 27/07/2014

  Lễ Chúa nhật 17 A 27/07/2014 Nhập Lễ Chúa Xây Nhà http://nhacthanh.org/NhacMP3/C/ChuaXayNha--AnPhuc--ThienNga.mp3 ...

  Started by jessinsier‎, 16-07-2014 08:03 PM
  album, chúa nhật, gia, logo, nam, phục vụ
  • Trả lời: 0
  • Đã xem: 1,246
  16-07-2014, 08:03 PM Đi tới bài viết cuối
 20. Tập Hát : Lễ Chúa nhật 16 A 20/07/2014

  Lễ Chúa nhật 16 A 20/07/2014 Nhập Lễ Thiên Chúa Phù Trợ http://nhacthanh.org/NhacMP3/T/ThienChuaPhuTro--AnPhuc.mp3 ...

  Started by jessinsier‎, 14-07-2014 09:03 PM
  album, chúa nhật, thiên chúa
  • Trả lời: 0
  • Đã xem: 1,070
  14-07-2014, 09:03 PM Đi tới bài viết cuối

+ Gởi Ðề Tài Mới
Trang 1 trong 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Cuối cùngCuối cùng

Forum Information and Options

Moderators of this Forum
Users Browsing this Forum

There are currently 12 users browsing this forum. (0 thành viên & 12 khách)

Thread Display Options

Use this control to limit the display of threads to those newer than the specified time frame.

Allows you to choose the data by which the thread list will be sorted.

Order threads in...

Note: when sorting by date, 'descending order' will show the newest results first.

Icon Legend

Có bài mới
Có bài mới
Chưa có bài mới
Chưa có bài mới
Nhiều hơn 15 trả lời hoặc 150 lần xem
Có bài mới trong đề tài sôi nổi
Nhiều hơn 15 trả lời hoặc 150 lần xem
Chưa có bài mới trong đề tài sôi nổi
Ðề tài đã khoá
Đã bị khóa
Bạn Ðã Từng Gởi Bài Trong Ðề Tài Này
Đã từng gởi bài trong đề tài này

Quyền Hạn Của Bạn

 • Bạn không được quyền gởi bài
 • Bạn không được quyền gởi trả lời
 • Bạn không được quyền gởi kèm file
 • Bạn không được quyền sửa bài