+ Gởi Ðề Tài Mới
Trang 1 trong 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiện đề tài từ 1 đến 20 trên 206

Chuyên mục: Hát Lễ Chúa Nhật Cùng Ca Đoàn Dầu Tiếng

Các bài hát Thánh ca ngày lễ Chúa Nhật do ca đoàn Dầu Tiếng phụ trách...

» Normal Threads
 1. Tập Hát : Lễ Chúa Nhật 3 Chay C (03/03/2013)

  Lễ Chúa Nhật 3 Chay C (03/03/2013) Nhập Lễ - Hãy Trở Về ...

  Started by jessinsier‎, 18-02-2013 08:38 PM
  chúa nhật, gia, nam, thánh
  • Trả lời: 1
  • Đã xem: 1,019
  27-01-2016, 12:04 AM Đi tới bài viết cuối
 2. Tập Hát : Lễ Chúa Nhật 4 Chay C (10/03/2013)

  Lễ Chúa Nhật 4 Chay C (10/03/2013) Nhập Lễ - Trở Về Bên Chúa http://nhacthanh.org/NhacMP3/T/TroVeBenChua.mp3 ...

  Started by jessinsier‎, 21-02-2013 08:15 PM
  chúa nhật, mobi, nam, người, phucsinh, thánh
  • Trả lời: 1
  • Đã xem: 925
  26-01-2016, 11:51 PM Đi tới bài viết cuối
 3. Lễ Cưới

  Lễ Cưới Nhập lễ : Bước vào nhà Chúa mp4 http://www.dinh.dk/pdf/buocvaonhaChua-mg.pdf Trước bàn thờ mp3...

  Started by Maytim‎, 11-01-2016 08:20 AM
  gia, nam, người
  • Trả lời: 2
  • Đã xem: 288
  26-01-2016, 12:10 PM Đi tới bài viết cuối
 4. Tập Hát : Lễ Chúa Nhật 2 Chay C (24/02/2013)

  Lễ Chúa Nhật 2 Chay C (24/02/2013) Nhập Lễ - Con Hân Hoan Đi Tìm http://nhacthanh.org/NhacMP3/C/ConHanHoanDiTim.mp3 ...

  Started by jessinsier‎, 02-02-2013 08:51 AM
  chúa nhật, nam, thánh
  • Trả lời: 3
  • Đã xem: 1,220
  21-01-2016, 02:33 PM Đi tới bài viết cuối
 5. Tập Hát : Lễ Chúa Nhật 1 Chay C (17/02/2013)

  Lễ Chúa Nhật 1Chay C (17/02/2013) Nhập Lễ - Nguyện Chúa Chí Ái http://nhacthanh.org/NhacMP3/N/NguyenChuaChiAi.mp3 ...

  Started by jessinsier‎, 31-01-2013 08:19 PM
  chúa nhật, nam, thánh
  • Trả lời: 1
  • Đã xem: 926
  21-01-2016, 09:55 AM Đi tới bài viết cuối
 6. Tập Hát : Thứ tư lễ Tro 13/02/2013

  Lễ Tro ( Mồng Bốn tết) (13/02/2013) Nhập Lễ - Xin Chúa Thương http://nhacthanh.org/NhacMP3/X/XinChuaThuong.mp3 ...

  Started by jessinsier‎, 29-01-2013 06:08 PM
  gia, maria, nam, người, thánh
  • Trả lời: 1
  • Đã xem: 3,327
  14-01-2016, 12:36 AM Đi tới bài viết cuối
 7. Tập Hát : Lễ Chúa Nhật 5 Thường Niên C (10/02/2013)

  Lễ Chúa Nhật 5 Thường Niên C (10/02/2013) Nhập Lễ - Đến Trước Nhan ngài http://nhacthanh.org/NhacMP3/D/DenTruocNhanNgai.mp3 ...

  Started by jessinsier‎, 14-01-2013 09:25 PM
  chúa nhật, gia, nam, thánh
  • Trả lời: 1
  • Đã xem: 1,291
  05-01-2016, 09:46 PM Đi tới bài viết cuối
 8. Tập Hát : Lễ Chúa Nhật 4 Thường Niên C (03/02/2013)

  Lễ Chúa Nhật 4 Thường Niên C (03/02/2013) Nhập Lễ - Trăm Triệu Lời Ca http://nhacthanh.org/NhacMP3/T/TramTrieuLoiCa--CdMVN.mp3 ...

  Started by jessinsier‎, 14-01-2013 09:18 PM
  chúa nhật, nam, người, niềm tin, thánh
  • Trả lời: 1
  • Đã xem: 1,506
  05-01-2016, 09:42 PM Đi tới bài viết cuối
 9. Tập Hát : Lễ Chúa Nhật 3 Thường niên C (27/01/2013)

  Lễ Chúa Nhật 3 Thường niên C (27/01/2013) Nhập Lễ - Hát Lên Bài Ca http://nhacthanh.org/NhacMP3/H/HatLenBaiCa_CdMVN.mp3 ...

  Started by jessinsier‎, 09-01-2013 09:03 PM
  chúa nhật, lời chúa, thánh
  • Trả lời: 1
  • Đã xem: 1,563
  04-01-2016, 09:57 PM Đi tới bài viết cuối
 10. Tập Hát : Lễ Mồng Ba tết (12/02/2013)

  Lễ Mồng Ba tết (12/02/2013) Nhập Lễ - Ánh Xuân Hồng http://nhacthanh.org/NhacMP3/A/AnhXuanHong-ThanhBinh_3mnvd.mp3 ...

  Started by jessinsier‎, 20-01-2013 12:18 PM
  gia, giangsinh, nam, thánh
  • Trả lời: 1
  • Đã xem: 1,688
  03-01-2016, 10:48 PM Đi tới bài viết cuối
 11. Tập Hát : Lễ Mồng Hai tết (11/02/2013)

  Lễ Mồng Hai tết (11/02/2013) Nhập lễ - Đầu Xuân Cầu Cho Gia Đình ...

  Started by jessinsier‎, 20-01-2013 09:29 AM
  gia, nam, tình yêu
  • Trả lời: 1
  • Đã xem: 2,126
  03-01-2016, 10:15 PM Đi tới bài viết cuối
 12. Tập Hát : Lễ Mồng Một tết (10/02/2013)

  Lễ Mồng Một tết (10/02/2013) Nhập Lễ Mừng Xuân Mới ...

  Started by jessinsier‎, 20-01-2013 09:15 AM
  giangsinh, nam, thánh
  • Trả lời: 1
  • Đã xem: 2,120
  03-01-2016, 09:28 PM Đi tới bài viết cuối
 13. Tập Hát : Lễ Giao thừa (09/02/2013)

  Lễ Giao thừa (09/02/2013) Nhập Lễ - Phút Giao Thừa ...

  Started by jessinsier‎, 19-01-2013 04:23 PM
  nam, người
  • Trả lời: 1
  • Đã xem: 3,938
  03-01-2016, 08:52 PM Đi tới bài viết cuối
 14. Tập Hát : Lễ Chúa Nhật 2 Thường Niên C (20/01/2013)

  Lễ Chúa Nhật 2 Thường Niên C (20/01/2013) Nhập Lễ - Ngợi Ca http://nhacthanh.org/NhacMP3/N/NgoiCa_CdHongAn.mp3 ...

  Started by jessinsier‎, 04-01-2013 07:52 PM
  chúa nhật, nam, thánh
  • Trả lời: 1
  • Đã xem: 1,739
  03-01-2016, 07:57 PM Đi tới bài viết cuối
 15. Tập Hát : Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa (13/01/2013)

  Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa (13/01/2013) Nhập Lễ - Sau Phép Rửa http://nhacthanh.org/NhacMP3/S/SauPhepRua.mp3 ...

  Started by jessinsier‎, 26-12-2012 08:29 PM
  nam
  • Trả lời: 1
  • Đã xem: 7,818
  28-12-2015, 09:42 PM Đi tới bài viết cuối
 16. Tập Hát : Lễ Hiển Linh (06/1/2013)

  Lễ Hiển Linh (06/1/2013) Nhập Lễ - Loài Người Ơi http://nhacthanh.org/Album/LmXuanDuong/BelemNamAy/07.LoaiNguoiOi--PhiNguyen.mp3 ...

  Started by jessinsier‎, 23-12-2012 10:54 PM
  gia, giangsinh, hòa bình, nam, người, niềm tin, thánh
  • Trả lời: 1
  • Đã xem: 4,209
  28-12-2015, 09:38 PM Đi tới bài viết cuối
 17. Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa 01/01/2015

  Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa 01/01/2015 Nhập lễ :Maria Mẹ Thiên Chúa mp3 http://www.dinh.dk/pdf/MariaMeThienChua-th.pdf Ca mừng Mẹ Thiên Chúa...

  Started by Maytim‎, 21-12-2015 10:58 PM
  gia, maria, nam, nhạc, suy niệm, thánh, thiên chúa
  • Trả lời: 0
  • Đã xem: 586
  21-12-2015, 10:58 PM Đi tới bài viết cuối
 18. Tập Hát : Lễ Thánh Gia (30/12/2012)

  Lễ Thánh Gia (30/12/2012) Nhập lễ - Các Mục Đồng http://nhacthanh.org/NhacMP3/C/CacMucDong.mp3 ...

  Started by jessinsier‎, 17-12-2012 10:48 PM
  gia, mobi, nam, người, nhạc, thánh
  • Trả lời: 1
  • Đã xem: 6,066
  07-12-2015, 10:09 PM Đi tới bài viết cuối
 19. Tập Hát : Lễ Ban Ngày (25/12/2012)

  Lễ Ban Ngày (25/12/2012) Nhập lễ - Mừng Chúa Giáng Sinh http://nhacthanh.org/NhacMP3/M/MungChuaGiangSinh.mp3 ...

  Started by jessinsier‎, 16-12-2012 11:45 PM
  nam, thánh
  • Trả lời: 1
  • Đã xem: 1,106
  04-12-2015, 08:44 AM Đi tới bài viết cuối
 20. Tập Hát : Lễ Rạng đông (25/12/2012)

  Lễ Rạng đông (25/12/2012) Nhập Lễ - Một Hài Nhi http://nhacthanh.org/NhacMP3/M/MotHaiNhi--NhomSaoBien.mp3 ...

  Started by jessinsier‎, 16-12-2012 11:21 PM
  gia, giáng sinh, nam, người, thánh
  • Trả lời: 1
  • Đã xem: 1,138
  02-12-2015, 09:26 PM Đi tới bài viết cuối

+ Gởi Ðề Tài Mới
Trang 1 trong 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... Cuối cùngCuối cùng

Forum Information and Options

Moderators of this Forum
Users Browsing this Forum

There are currently 15 users browsing this forum. (0 thành viên & 15 khách)

Thread Display Options

Use this control to limit the display of threads to those newer than the specified time frame.

Allows you to choose the data by which the thread list will be sorted.

Order threads in...

Note: when sorting by date, 'descending order' will show the newest results first.

Icon Legend

Có bài mới
Có bài mới
Chưa có bài mới
Chưa có bài mới
Nhiều hơn 15 trả lời hoặc 150 lần xem
Có bài mới trong đề tài sôi nổi
Nhiều hơn 15 trả lời hoặc 150 lần xem
Chưa có bài mới trong đề tài sôi nổi
Ðề tài đã khoá
Đã bị khóa
Bạn Ðã Từng Gởi Bài Trong Ðề Tài Này
Đã từng gởi bài trong đề tài này

Quyền Hạn Của Bạn

 • Bạn không được quyền gởi bài
 • Bạn không được quyền gởi trả lời
 • Bạn không được quyền gởi kèm file
 • Bạn không được quyền sửa bài