Chào ACE, trong giờ tuần thánh ko nên post bài hát này nhưng mừng phục sinh mừng con người mới sự đổi mới nên xin post lên cho mọi người
Thân ái
Link: http://www.sendspace.com/file/834s21