Em rất thích Vịnh Ca 127 nhưng không có mp3 của bài này.
Các anh chị trên KCT ai có, chia sẻ cho em với.:biggrin:
Cầu xin Chúa chúc phúc cho mọi người và forum nhưng điều tốt đẹp nhất nhân ngày Chúa Nhật lòng thương xót Chúa.