Hãy Cầu Nguyện Cho Hoà Bình Thế Giới

Lạy Chúa! Xin Chúa nhìn đến bao người chưa nhìn biết Chúa đang còn sống trong thù hằn lẫn nhau và gây chết chóc cho nhau. Xin Chúa thôi thúc nơi chúng con khát vọng truyền giáo, khát vọng muốn chia sẻ niềm tin và hạnh phúc, niềm vui và bình an của mình cho tha nhân, và khát vọng muốn đem hoà bình cho thế giới. Chúng con thấy mình nhỏ bé và bất lực. Chúng con chỉ xin cầu nguyện cho thế giới và sống đời yêu thương được thể hiện cụ thể nơi sinh hoạt hàng ngày của chúng con. Chúng con cũng nhớ đến tất cả những ai đang bị bách hại, những ai đang xả thân lo cho công việc truyền giáo. Xin Chúa cho những cố gắng của chúng con sinh nhiều hoa trái. Amen.
Tải về máy


Đài phát thanh Chân Lý Á Châu (Radio Veritas Asia)