CHƯƠNG TRÌNH LẦN HẠT MÂN CÔI NĂM THỨ 4

Tháng 10 là tháng kính Đức Mẹ Mân Côi và tháng 11 là tháng các Linh hồn. Mạng Lưới Cầu Nguyện dưới sự linh hướng của linh mục Nguyễn Ðức Vượng, O.P. tổ chức lần hạt Mân Côi kính dâng lên Mẹ Maria, và cầu cho các linh hồn. Chương trình được tổ chức như sau:

I- Chuỗi Mân Côi Liên Kết Dâng Mẹ

- Linh hướng chương trình: Lm Nguyễn Ðức Vượng, O.P.
- Lm Phạm Ngọc Ngôn, Csjb cùng dâng lễ cầu nguyện cho các ý chỉ
- Email liên lạc: lanhatmancoi@gmail.com
- Ghi danh lần hạt online xin bấm vào đây. Ghi danh nhiều hay để phổ biến trong giáo xứ xin tải xuống mẫu đơn ghi danh (Word Document): |Ghi danh nhiều| Điền xong, xin quý vị đánh máy, rồi attach vào email và gởi cho chúng tôi.


II- Cách Thức :

a- Ghi danh lần chuỗi: Mỗi người có thể nhận đọc mỗi ngày từ 10 kinh đến 50 kinh hay nhiều hơn của ngắm Mùa Vui, Mùa Thương, Mùa Mừng, hay Sự Sáng. Ngày nào vì lý do đặc biệt không thể lần hạt được không sao, hoặc ngày sau có thể đọc bù thì rất tốt, nhưng cố gắng giữ đều đặn.

b-Nếu nhận từ 1 chục kinh, bắt đầu bằng:
- Ngắm chục kinh mà Quý vị chọn,
- đọc 10 Kinh Kính Mừng,
- đọc 1 Kinh Sáng danh,
- và kết thúc đọc: Lạy Chúa Giêsu xin tha tội chúng con. Xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục, xin đưa các linh hồn lên Thiên đàng, nhất là những linh hồn cần thêm lòng thương xót Chúa hơn.

Nếu nhận 1 chuỗi, bắt đầu bằng:
- Kinh Tin Kính, 1 Kinh Lạy Cha, 3 kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh và bắt đầu ngắm chục thứ nhất rồi đọc cho hết chục thứ năm.

c- Thời gian: Xin Quý vị bắt đầu lần chuỗi từ ngày 1 tháng 10 cho đến hết tháng 11.

d- Ý cầu nguyện Tháng 10:
* Tuần 1 từ ngày 01/10 đến 07/10/07: Tạ ơn Đức Mẹ về những ơn lành, đền tạ những tội lỗi nhân loại xúc phạm đến Thiên Chúa.
* Tuần 2 từ ngày 07/10 đến 14/10/07: cầu cho Giáo hội, các Giám Mục, Linh mục, Tu sĩ, Ơn gọi và cho giới trẻ luôn có niềm tin vào Chúa Kitô.
* Tuần 3 từ ngày 15/10 đến 21/10/07: cầu cho hôn nhân hạnh phúc gia đình, cha mẹ, con cái, các bà mẹ và thai nhi, trẻ em mồ côi; cho các cô gái bị bán đi làm nô lệ tình dục.
* Tuần 4 từ ngày 22/10 đến 31/10/07: cầu cho thế giới hòa bình, hoán cải, trở về với Chúa, cho các thiên tai sẽ xảy ra không gây thiệt hại đáng kể, cầu cho nạn nhân chiến tranh và khủng bố.

- Ý cầu nguyện Tháng 11:
* Tuần 1 từ ngày 01/11 đến 011/11/07: cầu cho linh hồn tổ tiên, ông bà, cha mẹ, anh chị em và dòng họ.
* Tuần 2 từ ngày 12/11 đến 18/11/07: cầu cho linh hồn các Linh mục, Tu sĩ nam nữ
* Tuần 3 từ ngày 19/11 đến 25/11/07: cầu cho tất cả các linh hồn, linh hồn mồ côi
* Tuần 4 từ ngày 26/11 đến 30/11/07: cầu cho linh hồn thai nhi bị phá thai, linh hồn nạn nhân chiến tranh, khủng bố, thiên tai, vượt biên, linh hồn những người không tin Chúa.


III- ƠN ÍCH:

Thánh lễ cầu bình an và cầu cho các ý chỉ hàng tuần:

Ngoài 15 điều Đức Mẹ hứa ban ở dưới cho những ai đọc Kinh Mân Côi, linh mục Nguyễn Ðức Vượng OP sẽ dâng thánh lễ hàng tuần vào Thứ Bảy lúc 5 giờ sáng giờ California, Hoa Kỳ - 7 giờ tối giờ Việt Nam, và linh mục Phạm Ngọc Ngôn, Csjb cũng sẽ dâng lễ hàng tuần vào Thứ Bảy lúc 8 giờ tối (giờ Đài loan) để dâng những chuỗi Mân Côi lên Mẹ, cầu cho những ý chỉ mà Quý vị xin và cầu bình an cho các thành viên và gia đình.

2- 15 Điều Mẹ hứa cho những ai đọc Kinh Mân côi:

Những ai trung thành phụng sự Mẹ bằng cách đọc kinh Mân Côi sẽ nhận được những ơn cao cả.
Mẹ hứa sẽ phù trợ đặc biệt và ban nhiều đặc ân cho những ai đọc Kinh Mân Côi.
Kinh Mân Côi sẽ là áo mã giáp để chống lại hoả ngục. Kinh Mân Côi tiêu diệt thói xấu, giảm thiểu tội lỗi, và phá tan các nghị thuyết.
Kinh Mân Côi giúp nhân đức và cách việc lành triển nở. Kinh Mân Côi kéo nhiều tình thương của Chúa xuống trên các linh hồn. Giúp người ta khinh chê thế tục cùng những giả trá của nó, và nâng tâm hồn họ khao khát những của trên trời. Thực, kinh Mân Côi chính là phương thức giúp thánh hoá các linh hồn.
Linh hồn đến với Mẹ bằng Kinh Mân Côi sẽ không hư nát.
Những ai đọc Kinh Mân Côi sốt sắng và áp dụng Mầu Nhiệm của kinh Mân Côi vào đời sống mình sẹ không rủi ro. Chúa sẽ nhân từ với họ và họ không phải chết bầt tử. Nếu đã sống công chính, họ sẽ được bền vững mãi trong ơn Chúa và xứng đáng hưởng Quê Trời.
Những ai thực tôn sùng Mầu Nhiệm Mân Côi sẽ được ơn chịu các phép Bí Tích trước giờ chết.
Những ai trung thành lần hạt Mân Côi, khi sống và nhất là trong giờ chết sẽ được Ánh Sáng Chúa soi dẫn với đầy dầy ân huệ của Ngài. Khi lâm tử, họ sẽ được chia huấn nghiệp của các Thánh trên Thiên Đàng.
Mẹ sẽ cứu khỏi Luyện tội những ai tôn sùng Phép Lần Hạt Mân Côi.
Những con cái trung thành của Phép Lần Hạt Mân Côi sẽ được thừa hưởng vinh quang lớn lao trên trời.
Nhờ lần Hạt Mân Côi, các con sẽ đìợc hết những điều gì mình xin.
Những ai truyền ba Phép Lần Hạt Mân Côi sẽ được Mẹ giúp đỡ trong lúc gian truân,khốn khó.
Mẹ đã xin Con Chí Thánh Mẹ ơn này cho những ai truyền bá Phép Lần Hạt Mân Côi là họ sẽ được cả Triều Đình Thiên Quốc cầu bầu cho khi sống và trong giờ lâm tử
Những ai đọc Kinh Mân Côi đều là con cái Mẹ và là anh em với Con Một Mẹ là Chúa Giêsu Kitô.
Tôn sùng Phép Lần Hạt Mân Côi là dấu chắc chắn được ơn tiền định cứu rỗi.
Xin Quý vị giúp phổ biến tới người quen biết bằng cách email, phổ biến trong cách Hội đoàn, Cộng Đoàn và ghi danh tham dự chương trình này. Xin Mẹ Maria cầu bầu và ban muôn ơn lành xuống cho Quý vị.


CD8 Sự Vui,Sự Thương, CD9 Sự Mừng, Sự Sáng

IV- CÁC MẦU NHIỆM

NĂM SỰ VUI

Chục Thứ nhất: Thiên Thần truyền tin cho Ðức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.
Chục Thứ hai: Ðức Bà đi viếng bà Thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.
Chục Thứ ba: Ðức Bà sinh Ðức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.
Chục Thứ tư: Ðức Bà dâng Ðức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.
Chục Thứ năm: Ðức Bà tìm được Ðức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.


NĂM SỰ THƯƠNG

Chục Thứ nhất: Ðức Chúa Giêsu lo buồn đỗ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.
Chục Thứ hai: Ðức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.
Chục Thứ ba: Ðức Chúa Giêsu chịu đội mạo gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự xỉ nhục bằng lòng.
Chục Thứ tư: Ðức Chúa Giêsu vác cây thánh giá. Ta hãy xin cho được vác thánh giá theo chân Chúa.
Chục Thứ năm: Ðức Chúa Giêsu chịu chết trên cây thánh giá. Ta hãy xin đóng đinh tính xác thịt vào thánh giá Chúa.


NĂM SỰ MỪNG

Chục Thứ nhất: Ðức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.
Chục Thứ hai: Ðức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.
Chục Thứ ba: Ðức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Ðức Chúa Thánh Thần.
Chục Thứ tư: Ðức Chúa Trời cho Ðức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Ðức Mẹ.
Chục Thứ năm: Ðức Chúa Trời thưởng Ðức Mẹ lên trời. Ta hãy xin Ðức Mẹ phù hộ cho ta được hưởng cùng Ðức Mẹ trên nước thiên đàng.


NĂM SỰ SÁNG

Chục Thứ nhất: Đức Chúa Giêsu chịu Phép Rửa tại sông Gio-đan. Ta hãy xin cho được sống đẹp lòng Đức Chúa Trời.
Chục Thứ hai: Đức Chúa Giêsu làm phép lạ hóa nước thành rượu tại Cana. Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Đức Chúa Trời.
Chục Thứ ba: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và ơn thống hối. Ta hãy xin cho được ơn cải sửa tâm hồn.
Chục Thứ tư: Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi Tabor. Ta hãy xin cho được lắng nghe Lời Người.
Chục Thứ năm: Đức Chúa Giêsu lập Phép Thánh Thể. Ta hãy xin cho được siêng năng rước Mình Máu Thánh Người.