Tôi Chọn Giêsu
.
Tác giả: Ý Vũ.

Thể hiện: Lửa Hồng.