1.Đường Lên Calve - Trần Ngọc
http://www.mediafire.com/?3nxbldzbgw9
2.Ngài Đã Thương - Mai Hậu
http://www.mediafire.com/?agjddemtypn
3.Tôi đi tìm chi - Trần Ngọc & Đoan Thùy
http://www.mediafire.com/?4szwm09xt3g
4.Từng bước theo Ngài - Phi Nguyễn
http://www.mediafire.com/?annezm12e0e
5.Có ai theo Ngài - Đoan Thùy
http://www.mediafire.com/?30sdzn3k941
6.Có gì cao quý - Trần Ngọc
http://www.mediafire.com/?2xszzldhznd
7.Đường thập giá - Mai Hậu
http://www.mediafire.com/?3z42ij1cpoz
8.Đường theo Chúa - Đoan Thùy & Phi Nguyễn
http://www.mediafire.com/?cwb09ieymrz
9.Tình Cha - Trường Lâm
http://www.mediafire.com/?b1fjyncxul1
10.Tâm ca người làm chứng - Tốp Ca
http://www.mediafire.com/?2gpmm8natny