1.Giới thiệu - Tôn Vinh Danh Chúa - Ca đoàn Lê Bảo Tịnh
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoi...nhDanhChua.mp3
2.Chúa chăn nuôi - Tác giả : Duy Tân - Ca sỹ : Nhóm Cát Trắng
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoi...omCatTrang.mp3
3.Maria Thánh Mẫu - Tác giả : Đặng Ngọc Ẩn - Ca sỹ : Hợp Xướng Acppella - Ca Đoàn Cecilia
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoi...-CDCecilia.mp3
4.Bước chân nối dài - Tác giả : Nguyễn Quang Huy - Ca sỹ : Nhóm Cát Trắng
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoi...omCatTrang.mp3
5.Chúa hằng thấy con - Tác giả : Trường Thanh - Ca sỹ : Ca đoàn Cecillia giáo xứ Thạch Đà
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoi...aGXThachDa.wma
6.Lời Chúa - Tác giả : Nguyễn Quang Hiền - Ca sỹ : Ca đoàn giáo xứ Tân Thành
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoi...GXTanThanh.mp3
7.Bài ca cuối cùng - Tác giả : Hải Ánh - Ca sỹ : Khánh Linh & Tốp ca
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoi...Linh-TopCa.wma
8.Mọi sự bởi Chúa - Tác giả : Linh mục Vương Diệu - Ca sỹ : Nhóm Cát Trắng
http://db2.music.nhacthanh.net/Music...omCatTrang.mp3
9.Lời Mẹ đây - Tác giả : Hải Ánh - Ca sỹ : Hương Trà & Thảo Huyền (Nhóm Cát Trắng )
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoi...-ThaoHuyen.mp3
10.Thật vinh phúc thay - Tác giả : Linh mục Vương Diệu - Ca sỹ : Mai Thảo
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoi...vd_MaiThao.mp3
11.Chúa dìu tôi đi - Tác giả : Vũ Đình Ân - Ca sỹ : Vương Triều Minh
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoi...gTrieuMinh.mp3
12.Tình ca cuộc đời - Tác giả : Mai Nguyên Vũ - Ca sỹ : Tấn Đạt
http://db2.music.nhacthanh.net/Music...Doi_TanDat.mp3
13.Cùng Mẹ sống lời Chúa - Tác giả : Thế Thông - Ca sỹ : Lê Phương Thùy
http://truyendao.net/thanhca1/FileNh...huongThuy).wma
14.Lời cảm ơn - Tôn Vinh Danh Chúa - Ca sỹ : Ban Hợp Xướng Ca Đoàn Tam Hà
http://db2.music.nhacthanh.net/nguoi...nhDanhChua.mp3