+ Trả Lời Ðề Tài
Trang 1 trong 2 1 2 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 10 trên 15
 1. #1
  Tên thật:
  Võ Nguyễn Thiện Nhân
  Tên Thánh:
  Vinh Sơn
  Gia nhập
  09-09-2006
  Nơi cư ngụ
  Tp HCM
  Tuổi
  36
  Bài gởi
  7,238
  Cám ơn
  8,748
  Được cảm ơn: 14,665 (3,515)
  Điểm
  10

  Icon21 Truyện Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

  Truyện Các Thánh Tử Đạo Việt Nam


  Nhân dịp tháng 11 - tháng kính và cầu cho các đẳng linh hồn. Nhacthanh.net xin gởi đến CD truyện kể về cuộc đời của các vị thánh tử đạo Việt Nam mà đã được biên soạn và thu âm.

  Lời giới thiệu
  Tải về máy


  1. Thánh Anê Lê Thị Thành
  Tải về máy


  2. Thánh Anrê Dũng Lạc
  Tải về máy

  Kính lạy Máu và Nước đã tuôn trào từ Thánh Tâm Chúa Giêsu, như thác nguồn thương xót chúng con.
  Con tín thác vào Chúa 2. #2
  Tên thật:
  Võ Nguyễn Thiện Nhân
  Tên Thánh:
  Vinh Sơn
  Gia nhập
  09-09-2006
  Nơi cư ngụ
  Tp HCM
  Tuổi
  36
  Bài gởi
  7,238
  Cám ơn
  8,748
  Được cảm ơn: 14,665 (3,515)
  Điểm
  10

  Trả lời: Truyện Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

  3. Thánh Anre Nguyễn Kim Thông
  Tải về máy


  4. Thánh Anre Trần Văn Trông
  Tải về máy

  Kính lạy Máu và Nước đã tuôn trào từ Thánh Tâm Chúa Giêsu, như thác nguồn thương xót chúng con.
  Con tín thác vào Chúa 3. #3
  Tên thật:
  Võ Nguyễn Thiện Nhân
  Tên Thánh:
  Vinh Sơn
  Gia nhập
  09-09-2006
  Nơi cư ngụ
  Tp HCM
  Tuổi
  36
  Bài gởi
  7,238
  Cám ơn
  8,748
  Được cảm ơn: 14,665 (3,515)
  Điểm
  10

  Trả lời: Truyện Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

  5. Anton Nguyễn Đích
  Tải về máy


  6. Anton Nguyễn Hữu Quỳnh
  Tải về máy


  7. Augustino Nguyễn Văn Mới
  Tải về máy


  8. Augustino Phan Viết Huy
  Tải về máy

  Kính lạy Máu và Nước đã tuôn trào từ Thánh Tâm Chúa Giêsu, như thác nguồn thương xót chúng con.
  Con tín thác vào Chúa 4. #4
  Tên thật:
  Võ Nguyễn Thiện Nhân
  Tên Thánh:
  Vinh Sơn
  Gia nhập
  09-09-2006
  Nơi cư ngụ
  Tp HCM
  Tuổi
  36
  Bài gởi
  7,238
  Cám ơn
  8,748
  Được cảm ơn: 14,665 (3,515)
  Điểm
  10

  Trả lời: Truyện Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

  9. Augustino Schoeffler Đông
  Tải về máy


  10. Bênardo Vũ Văn Duệ
  Tải về máy


  11. Anre Phú Yên
  Tải về máy


  12. Đaminh Bùi Văn Uy
  Tải về máy

  Kính lạy Máu và Nước đã tuôn trào từ Thánh Tâm Chúa Giêsu, như thác nguồn thương xót chúng con.
  Con tín thác vào Chúa 5. #5
  Tên thật:
  Võ Nguyễn Thiện Nhân
  Tên Thánh:
  Vinh Sơn
  Gia nhập
  09-09-2006
  Nơi cư ngụ
  Tp HCM
  Tuổi
  36
  Bài gởi
  7,238
  Cám ơn
  8,748
  Được cảm ơn: 14,665 (3,515)
  Điểm
  10

  Trả lời: Truyện Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

  13. Đaminh Cẩm
  Tải về máy


  14. Đaminh Minh Đạt
  Tải về máy


  15. Đaminh Hernares Minh - Giám Mục
  Tải về máy


  16. Đaminh Nguyễn Văn Hạnh
  Tải về máy

  Kính lạy Máu và Nước đã tuôn trào từ Thánh Tâm Chúa Giêsu, như thác nguồn thương xót chúng con.
  Con tín thác vào Chúa 6. #6
  Tên thật:
  Võ Nguyễn Thiện Nhân
  Tên Thánh:
  Vinh Sơn
  Gia nhập
  09-09-2006
  Nơi cư ngụ
  Tp HCM
  Tuổi
  36
  Bài gởi
  7,238
  Cám ơn
  8,748
  Được cảm ơn: 14,665 (3,515)
  Điểm
  10

  Trả lời: Truyện Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

  17. Đaminh Nguyên, Đaminh Nhi, Anre Tường
  Tải về máy


  18. Daminh Ninh
  Tải về máy


  19. Đaminh Phạm Trọng Khảm
  Tải về máy


  20. Đaminh Toại và Đaminh Huyện
  Tải về máy

  Kính lạy Máu và Nước đã tuôn trào từ Thánh Tâm Chúa Giêsu, như thác nguồn thương xót chúng con.
  Con tín thác vào Chúa 7. #7
  Tên thật:
  Võ Nguyễn Thiện Nhân
  Tên Thánh:
  Vinh Sơn
  Gia nhập
  09-09-2006
  Nơi cư ngụ
  Tp HCM
  Tuổi
  36
  Bài gởi
  7,238
  Cám ơn
  8,748
  Được cảm ơn: 14,665 (3,515)
  Điểm
  10

  Trả lời: Truyện Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

  21. Đaminh Trạch
  Tải về máy


  22. Đaminh Vũ Đình Tước
  Tải về máy


  23. Đaminh Mầu (???)
  Tải về máy


  24. Emanuel Lê Văn Phụng
  Tải về máy

  Kính lạy Máu và Nước đã tuôn trào từ Thánh Tâm Chúa Giêsu, như thác nguồn thương xót chúng con.
  Con tín thác vào Chúa 8. #8
  Tên thật:
  Võ Nguyễn Thiện Nhân
  Tên Thánh:
  Vinh Sơn
  Gia nhập
  09-09-2006
  Nơi cư ngụ
  Tp HCM
  Tuổi
  36
  Bài gởi
  7,238
  Cám ơn
  8,748
  Được cảm ơn: 14,665 (3,515)
  Điểm
  10

  Trả lời: Truyện Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

  25. Emanuel Nguyễn Văn Triệu
  Tải về máy


  26. Giacobe Đỗ Mai Năm
  Tải về máy


  27. Gioan B. Còn (Bốn)
  Tải về máy


  28. Gioan B. Đinh Văn Thành
  Tải về máy


  29. Gioan Carolo Cornay Tân
  Tải về máy


  30. Gioan Đạt
  Tải về máy


  31. Gioan Đoàn Thanh Hoan
  Tải về máy


  32. Gioan Luis Bonnard Hương
  Tải về máy

  Kính lạy Máu và Nước đã tuôn trào từ Thánh Tâm Chúa Giêsu, như thác nguồn thương xót chúng con.
  Con tín thác vào Chúa 9. #9
  Tên thật:
  Võ Nguyễn Thiện Nhân
  Tên Thánh:
  Vinh Sơn
  Gia nhập
  09-09-2006
  Nơi cư ngụ
  Tp HCM
  Tuổi
  36
  Bài gởi
  7,238
  Cám ơn
  8,748
  Được cảm ơn: 14,665 (3,515)
  Điểm
  10

  Trả lời: Truyện Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

  33. Gioan Theophan Venard Ven
  Tải về máy


  34. Giuse Đặng Đình Viên
  Tải về máy


  35. Giuse Diaz Sanurjo An - GM
  Tải về máy


  36. Giuse Đỗ Quang Hiền
  Tải về máy


  37. Giuse Ferandez Hiền
  Tải về máy


  38. Giuse Hoàng Lương Cảnh
  Tải về máy


  39. Giuse Lê Đặng Thi
  Tải về máy


  40. Giuse Marchand Du
  Tải về máy


  41. Giuse Nguyễn Đình Nghị
  Tải về máy


  42. Giuse Nguyễn Đình Uyển
  Tải về máy

  Kính lạy Máu và Nước đã tuôn trào từ Thánh Tâm Chúa Giêsu, như thác nguồn thương xót chúng con.
  Con tín thác vào Chúa 10. #10
  Tên thật:
  Võ Nguyễn Thiện Nhân
  Tên Thánh:
  Vinh Sơn
  Gia nhập
  09-09-2006
  Nơi cư ngụ
  Tp HCM
  Tuổi
  36
  Bài gởi
  7,238
  Cám ơn
  8,748
  Được cảm ơn: 14,665 (3,515)
  Điểm
  10

  Trả lời: Truyện Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

  43. Giuse Nguyễn Duy Khang
  Tải về máy


  44. Giuse Nguyễn Văn Lựu
  Tải về máy


  45. Giuse Phạm Trọng Tà
  Tải về máy


  46. Giuse Trần Văn Tuân
  Tải về máy


  47. Giuse Tuân (Lm)
  Tải về máy


  48. Giuse Túc
  Tải về máy


  49. Hieronimo Hermosilla Liêm - GM
  Tải về máy


  50. Ingatio Delgado Y - GM
  Tải về máy


  51. Jacinta Castaneda Gia
  Tải về máy


  52. Jos Melchior Garcia Sampedro Xuyên
  Tải về máy


  53. Laurenso Ngôn
  Tải về máy

  Kính lạy Máu và Nước đã tuôn trào từ Thánh Tâm Chúa Giêsu, như thác nguồn thương xót chúng con.
  Con tín thác vào Chúa+ Trả Lời Ðề Tài
Trang 1 trong 2 1 2 Cuối cùngCuối cùng

Thông tin truy cập chủ đề này

Users Browsing this Thread

Hiện tại đang có 1 người cùng đọc bài viết này (0 thành viên và 1 khách)

   

Tags for this Thread

Quyền Hạn Của Bạn

 • Bạn không được quyền gởi bài
 • Bạn không được quyền gởi trả lời
 • Bạn không được quyền gởi kèm file
 • Bạn không được quyền sửa bài