Mình hiện nay rất cần nhạc ( nếu đủ bộ càng tốt )
Bài hát có nội dung như sau:
Chào kình lạy Đức Mẹ. Tôi nay 1 Thiên sứ tự .........
ĐK: A-ve cuối lạy Đức B2 A-ve Maria......

* Hy vọng được sự giúp đỡ từ các bạn nhiệt tình! Xin chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi chủ đề này!