Lòng Thương Xót Chúa 1
Tác giả : Nguyễn Chánh

Load file pdf :
File PDF

"KÍNH LẠY MÁU VÀ NƯỚC ĐÃ TRÀO TUÔN TỪ TRÁI TIM CHÚA GIÊSU NHƯ NGUỒN MẠCH THƯƠNG XÓT CHÚNG CON, CON TÍN THÁC VÀO CHÚA" (Nk 187)