Sau khi sinh hoạt CLB Lửa Hồng - Giao lưu nhạc sĩ Phanxicô em nghe đc bài hòa tấu hay lắm. Cái tự nhiên bây giờ lại "nghiền" nhạc hòa tấu. Vậy, mong quý ACE nào có nhạc hòa tấu share cho em với.
Xin cám ơn.